Konieczna jest decentralizacja źródeł energii

decentralizacja źródeł energii

Wojna na Ukrainie, choć trudno to przyznać, nakazuje zastanowić się nad sytuacją zagrożenia także dla naszego kraju. Takie przewidywanie jest głęboko uzasadnione nie tylko z humanitarnego i gospodarczego punktu widzenia. Potrzeba nam decentralizacji źródeł energii i zdecydowanie większego wykorzystania OZE. BIOGAZ W POLSCE - POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT! Czym dysponujemy W Polsce mamy 18 tzw. elektrowni zawodowych zasilanych węglem kamiennym, brunatnym i…

czytaj więcej »

Czy OZE jeszcze może, czyli o problemach z sieciami….

OZE

Między 2015 a 2021 rokiem operatorzy sieci dystrybucyjnych wydali ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych (głównie OZE) o łącznej mocy ok. 30 GW. Tak alarmuje w raporcie organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Przepustowość sieci elektroenergetycznych zablokowała powszechnie forowana fotowoltaika. Są miejsca w kraju, gdzie ze względu na brak mocy nie będzie mogła działać nawet mała biogazownia. Problem…

czytaj więcej »

Strategia proklimatyczna w Wielkopolsce oznacza więcej OZE

strategia proklimatyczna

Radykalne ograniczenie korzystania z paliw kopalnych, zielona, niskoemisyjna gospodarka, zwiększenie udziału OZE. To plan dla Wielkopolski, który zostanie wdrożony również dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW. Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 Projekt pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 został dofinansowany blisko 28,6 mln zł z NFOŚiGW przy równoczesnej dotacji ze środków europejskich, z programu LIFE w wys.…

czytaj więcej »

Stabilne źródła energii w niestabilnych czasach

Stabilne źródła energii

Rok 2023 rozpoczyna się od intensywnej dyskusji o cenach i kosztach energii. Zagadnienie, które dotyczy każdej dziedziny gospodarki, każdej firmy i każdego gospodarstwa domowego jest dobrym przyczynkiem do tego, aby mówić o odnawialnych jej źródłach. Okazuje się, że kiedy szukamy bezpieczeństwa i stabilizacji w dziedzinie energetyki, odnawialne źródła energii są odpowiedzią na te potrzeby. POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT "BIOMASA W…

czytaj więcej »

Miks energetyczny w Polsce jest archaiczny? Jak to zmienić?

miks energetyczny w polsce

Miks energetyczny w Polsce jest archaiczny? Tak twierdzi Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki. Przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. Poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! - Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w…

czytaj więcej »