W Wielkopolsce trwa nabór wniosków o dofinansowanie produkcji i wykorzystania OZE

OZE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 19.08.2022 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/22 w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski…

czytaj więcej »

Zielona energia może być szansą na rozwój regionów?

Zielona energia

Zielona energia może być szansą na rozwój regionów? OZE stają się coraz popularniejsze, a proponowane programy wsparcia tych inwestycji cieszą się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Energii odpowiada za wdrażanie funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w sektorze energetyki. Podpisano już ponad 670 umów na dofinansowanie w kwocie ponad 9,5 mld zł inwestycji o całkowitej wartości blisko 21…

czytaj więcej »