Zapłacą najubożsi. Handel emisjami dla budynków mieszkalnych dotknie najbiedniejszych

zapłacą najubożsi opłaty za emisje

Warsaw Enterprise Institute opublikował raport opracowany przez Marka Lachowicza. "Zapłacą najubożsi" opisuje, jaki wpływ będzie miał system handlu emisjami dla budynków mieszkalnych oraz transportu na polskie społeczeństwo. Nie jest możliwe, by polityka klimatyczna kształtowana w ramach UE była dopasowana do wszystkich państw członkowskich. 27 krajów dzielą nie tylko różnice na poziomie rozwoju gospodarczego, ale też kwestie klimatyczne (jak np. Finlandię i…

czytaj więcej »

Biomasa w różnych scenariuszach dla ciepłownictwa

biomasa

Ciepłownictwo stoi na skraju potężnego załamania, z realną wizją upadłości niektórych zakładów. Winą za taki stan rzeczy obarcza się zaniedbania ich zarządów oraz brak polityki państwa wobec tego sektora. Sytuację zdecydowanie pogarsza kryzys na rynku paliw. Wydaje się, że modernizacje przedsiębiorstw w kierunku zdecydowanie większego wykorzystania OZE , w tym biomasy, dla wielu PEC-ów mogą okazać się jedynym kołem ratunkowym. Sytuacja…

czytaj więcej »