Gospodarka obiegu zamkniętego w warunkach polskich

Gospodarka obiegu zamkniętego w warunkach polskich? Z dyrektorem Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Janem Filipem Staniłko, o sposobie wdrażania i priorytetach dotyczących GOZ w Polsce, rozmawia Beata Klimczak. Jak pana zdaniem Polska jest przygotowana do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego? Wiele działań związanych np. z zagospodarowaniem odpadów już w tej chwili ma miejsce. Poziomy recyklingu i  odzysku odpadów komunalnych w ostatnich latach…

czytaj więcej »