Zapłacą najubożsi. Handel emisjami dla budynków mieszkalnych dotknie najbiedniejszych

zapłacą najubożsi opłaty za emisje

Warsaw Enterprise Institute opublikował raport opracowany przez Marka Lachowicza. "Zapłacą najubożsi" opisuje, jaki wpływ będzie miał system handlu emisjami dla budynków mieszkalnych oraz transportu na polskie społeczeństwo. Nie jest możliwe, by polityka klimatyczna kształtowana w ramach UE była dopasowana do wszystkich państw członkowskich. 27 krajów dzielą nie tylko różnice na poziomie rozwoju gospodarczego, ale też kwestie klimatyczne (jak np. Finlandię i…

czytaj więcej »

Drogie nawozy? Rynek zalewają „fałszywki”. Policja złapała przestępców

Utylizacja folii rolniczej

Operacja Silver Axe VII, koordynowana przez Europol, miała miejsce od 25 stycznia do 25 kwietnia 2022 r. i obejmowała organy ścigania z 31 krajów (25 państw członkowskich UE i sześć państw trzecich). Operację wsparły Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), DG SANTE Komisji Europejskiej, CropLife Europe i CropLife International. Siódma edycja Silver Axe, corocznej…

czytaj więcej »