Definicja biomasy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o OZE

Zboża pełnowartościowe nadal poza definicją biomasy. Definicja biomasy w świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw? Informację w tej sprawie przygotował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wyjaśnienie kilku funkcjonujących w nich nowych definicji. Podjął się…

czytaj więcej »