biometan w sieci PSG

PSG podaje koszty zatłaczania biometanu i wodoru do sieci

Znane są już wstępne szacunki odnośnie tego, jakie będą koszty zatłaczania biometanu do sieci. Przede wszystkim PSG musi rozpocząć inwestycję od zmodernizowania gazociągów i...

PSG stawia na biometan – zeroemisyjne paliwo przyszłości

Polska jest coraz bliżej wykorzystania potencjału, jaki tkwi w biometanie. PSG dąży do stworzenia warunków, w których rewolucja paliwowa stanie się możliwa. Biogaz i biometan...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji