biomasa opłacalność

Ekonomiczne aspekty stosowania biomasy w energetyce

Biomasa jako OZE konkuruje na rynku z fotowoltaiką, farmami wiatrowymi, geotermią, biometanem, źródłami wodnymi i zielonym wodorem. Źródła OZE muszą z kolei konkurować z...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji