Blok biomasowy w Kaliszu – dofinansowanie przyznane

Blok biomasowy w Kaliszu powstanie! Kalisz uzyskał ponad 57 mln zł dofinansowania na budowę kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Dzięki inwestycji możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń do tej pory opalanych węglem. Ograniczenie smogu i uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to  korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. W ramach dofinansowanego projektu powstanie…

czytaj więcej »