Blok biomasowy w Kaliszu powstanie! Kalisz uzyskał ponad 57 mln zł dofinansowania na budowę kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Dzięki inwestycji możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń do tej pory opalanych węglem.

Ograniczenie smogu i uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to  korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice.

Reklama

W ramach dofinansowanego projektu powstanie blok spalający biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt na terenie EC Kalisz. Elektrociepłownia uzyska zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 11,3 MWe oraz energii cieplnej – 21,3 MWt. Wśród wskaźników efektu ekologicznego wynikającego z uruchomienia kogeneracyjnego bloku biomasowego znajdzie się zmniejszenie zużycia energii o ponad 127  GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 574,4  tony równoważnika CO2/rok.

Umowa została podpisana 28 grudnia przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Marka Cecerko. Łączny koszt projektu wyniesie 151,6 mln zł.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE