Biogaz wyjdzie na prostą?

W poniedziałek 12 grudnia sektor biogazu zelektryzowała wiadomość, że minister energii Krzysztof Tchórzewski planuje wprowadzenie zmian w ustawie o OZE. Zmiany te mają przynieść większe wsparcie dla biogazowni, które w opinii ministra zapewniają utylizację odpadów rolniczych i generują nowe miejsca pracy.  Plany ministra W rozmowie z Polską Agencją Prasową na początku grudnia Krzysztof Tchórzewski zapowiedział możliwość opóźnienia we wdrożeniu systemu aukcyjnego, który zgodnie z przyjęta ustawą…

czytaj więcej »

Małe biogazownie w sektorze rolno-spożywczym

Sektor rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię i dużą ilością wytwarzanych odpadów organicznych. Efektywność zarządzania energią i odpadami jest kluczowa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Utylizacja odpadów organicznych w biogazowni może potencjalnie obniżyć koszty zagospodarowania odpadów, a wyprodukowana z biogazu energia elektryczna i cieplna - pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa i w ten sposób sprawić,…

czytaj więcej »

OZE zamiast atomu

Z opublikowanej dziś analizy eksperckiej prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka, pierwszego prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wynika, że budowa pierwszego tylko bloku elektrowni jądrowej ma kosztować 45 mld złotych. Jak wskazuje autor, program jądrowy ma obecnie już kilkanaście lat opóźnień w realizacji, choć nadal jest na etapie planowania. Jego zdaniem polska gospodarka mogłaby zyskać znacznie więcej dzięki inwestycjom w odnawialne…

czytaj więcej »

Zjednoczona Lewica za rozwojem polskich biogazowni

Polskie biogazownie od miesięcy zmagają się z trudnościami wynikającymi z drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów. SLD zapowiada, że jeśli w tej kadencji Sejmu nie uda się wprowadzić korzystnych zmian dla biogazowni, partia zajmie się tym problemem po wyborach. W 2014 r. roku, średnia cena za zielony certyfikat wynosiła 186,53 zł/MWh. W czerwcu 2015 r. ok. 111,56 zł/MWh.  W lipcu br. zdarzały się…

czytaj więcej »

PSL zgłosi nowelizację ustawy o OZE

Polskie Stronnictwo Ludowe po zorganizowaniu w Sejmie 12 czerwca debaty na temat odnawialnych źródeł energii, ogłasza projekt nowelizacji ustawy o OZE. W proponowanym dokumencie znajdują się preferencyjne zapisy dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych. Na stronie Klubu Parlamentarnego PSL opublikowany został projekt nowelizacji ustawy, który zakłada zmianę przepisów w taki sposób, by ułatwić biogazowniom funkcjonowanie w systemie aukcyjnym. Obecnie ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów…

czytaj więcej »