analizator biogazu

Rozporządzenie w sprawie pomiarów i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu i biometanu

26 października w Wykazie prac legislacyjnych pojawił nowy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości...

Co chatGPT wie o biogazowniach?

Zapytaliśmy chatGPT o to, co wie na temat biogazowni. Odpowiedzi okazały się zaskakujące. Sztuczna inteligencja czy prawdziwa wiedza? Pierwsza odpowiedź była nie do końca trafna. Biogazownie...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji