System zapewniania jakości przy produkcji pelletu

System zapewniania jakości przy produkcji pelletu

Systemy zapewniania jakości EN plus czy DINplus to znaki jakości dla całego łańcucha dostaw pelletu drzewnego. Od miejsca jego produkcji, aż po dostawę pelletu drzewnego do klienta końcowego, gwarantując tym samym wysoką jakość i transparentność łańcucha dostaw (Chain-of-Custody, CoC).


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Certyfikaty przeznaczone są zarówno dla producentów pelletu, firm handlowych, jak dostawców usług tj. firm specjalizujących się w pakowaniu czy dowozach pelletu luzem lub cysternami. Standardy ENplus/DINplus, oprócz wysokiej jakości produktu uwzględnia także kryteria zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa dostaw surowca do produkcji pelletu.

Skuteczne wdrożenie systemów zapewniania jakości pelletu drzewnego to nie tylko opracowanie odpowiedniej dokumentacji w postaci procedur, instrukcji czy też wzorów formularzy do prowadzenia zapisów z produkcji, badań czy reklamacji. To przede wszystkim szereg szkoleń stanowiskowych dla pracowników zakładu, operatorów linii czy osób odpowiedzialnych za zakupy surowców i sprzedaż pelletu drzewnego.

Pierwszym etapem rozpoczynającym prace jest inspekcja techniczna realizowana w formie wizyty w zakładzie produkcyjnym. Kolejnym – inspekcja wstępna procesu produkcji: od przyjęcia surowca do wyrobu gotowego, która obejmuje ocenę techniczną z udziałem technologa ds. granulacji i ocenę zdolności linii do produkcji pelletu drzewnego w klasie A1. W wyniku inspekcji sporządzona jest ekspertyza technologa wraz ze wskazaniem ryzyk związanych z zastosowaniem poszczególnych modułów i rozwiązań technicznych w kontekście produkcji pelletu drzewnego mającego spełniać wymagania certyfikacji DINplus/ ENplus.

System zapewniania jakości przy produkcji pelletu

Kolejnymi etapami po inspekcji technicznej zakładu jest szereg szkoleń stanowiskowych z zakresu ogólnych wymagań dla systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) przy produkcji pelletu, utrzymania ruchu i zarządzania produkcją, wykonywania badań pelletu drzewnego w laboratorium zakładowym, czy też nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i nadzorowania dokumentacji i zapisów.

Szkolenia realizowane są w odpowiednich odstępach czasowych, tak aby personel był w stanie stopniowo wdrażać się w nowe obowiązki i czynności w ramach wyznaczonych punktów kontrolnych ZKP.

Audit certyfikacyjny

W zależności od wielkości zakładu, zastosowanej technologii produkcji jak i ilości zmian produkcyjnych, szkolenia dostosowywane są do funkcjonowania organizacji tak, aby wszystkie osoby funkcjonujące docelowo w systemie ENplus/ DINplus miały odpowiednie przygotowanie stanowiskowe, adekwatne do wykonywanych czynności. Cały projekt trwa od 3 do 6 tygodni i finalizuje egzaminem, auditem certyfikacyjnym przeprowadzonym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

Audit certyfikujący ma na celu potwierdzenie spełnienia wymagań standardu oraz pobranie próbki przez auditora do badań w autoryzowanym laboratorium EPC/DIN Certco. Po pomyślnym wyniku auditu oraz poprawnych wynikach badania próbki pelletu drzewnego jednostka certyfikacyjna sporządza raport wraz z wnioskami i rekomendacją do wydania certyfikatu, a następnie wystawia certyfikat ENplus/DINplus potwierdzający zgodność auditowanego systemu z określoną klasą jakości wg standardu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Polska Rada Pelletu
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski