Komisja Europejska zatwierdziła program wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Irlandii. Ma to pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych Unii Europejskiej bez nadmiernego zakłócania konkurencji.


REKLAMA

Reklama

System wsparcia energii odnawialnej

– Ten system wsparcia energii odnawialnej przyczyni się do przejścia Irlandii na gospodarkę niskoemisyjną i zrównoważoną. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu. I z naszymi zasadami pomocy państwa – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprezes wykonawcza.

Irlandia zamierza wprowadzić systemem wsparcia energii odnawialnej (RESS) w celu wsparcia jej produkcji. Chodzi o fotowoltaikę słoneczną i wiatrową. RESS przyczyni się do osiągnięcia celu UE w zakresie energii odnawialnej. Pomoże też Irlandii osiągnąć cel krajowy, który polega na odejściu od paliw kopalnych. I na osiągnięciu 70% udziału OZE w koszyku energii elektrycznej do 2030 r.

Szacunkowy budżet RESS wynosi od 7,2 do 12,5 mld euro. Ma obowiązywać do 2025 r. Pomoc będzie przyznawana w drodze aukcji, co ma zachęcać do konkurencji. Irlandia uzasadniła preferencyjne traktowanie niewielkiej ilości energii z fotowoltaiki słonecznej oraz z morskiej energii wiatrowej. Władze doceniają długoterminowy potencjał tych technologii dla kraju.

Cena wykonania ustalona na aukcji

Wybrani wnioskodawcy RESS otrzymają wsparcie przez 15 lat w postaci premii do ceny rynkowej. Konkurencyjne aukcje, w ramach których przyznawana jest pomoc, będą wyznaczać „cenę wykonania”. Gdy cena rynkowa jest niższa od tej „ceny wykonania”, beneficjenci będą uprawnieni do otrzymywania płatności równych różnicy między tymi cenami.

Jednak gdy cena rynkowa jest wyższa od „ceny wykonania”, beneficjenci będą musieli dokonać płatności różnicy. Płatności te zostaną zwrócone irlandzkim konsumentom w postaci obniżonych rachunków za energię elektryczną.


Czytaj również: Przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego


Projekty opracowane przez społeczności zajmujące się OZE będą korzystały z dotacji i pożyczek. Ma to wesprzeć ich projekty i sprawić, że będą uczestniczyć w aukcjach w specjalnej kategorii.

Irlandia opracowała szczegółowy plan oceny RESS, obejmujący w szczególności pełną analizę kosztów i korzyści innowacyjnych środków wspierających społeczności energii odnawialnej.

Pomoc państwa jest konieczna

Komisja oceniła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. W szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię.

Komisja stwierdziła, że ​​pomoc jest „konieczna i wywołuje efekt zachęty”, ponieważ ceny energii elektrycznej nie pokrywają w pełni kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zdaniem komisji do wsparcia kwalifikują się tylko technologie odnawialne, które wymagają wsparcia publicznego, aby były opłacalną inwestycją.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: bioenergyinternational.com
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE