27 marca w Brukseli odbyło się walne zgromadzenie członków EBA (European Biogas Association), podczas którego do Zarządu tej wiodącej europejskiej organizacji aktywnie promującej biogaz i biometan została wybrana Sylwia Koch-Kopyszko stojąca na czele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

EBA od ponad 10 lat skutecznie działa na rzecz rozwoju rynku biogazowego i biometanowego w Europie i na świecie. Zrzesza ponad 100 członków reprezentujących wszystkie największe krajowe stowarzyszenia i organizacje skupiające właścicieli elektrowni biogazowych i biometanowych, uznane instytuty naukowo-badawcze pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami  technologicznymi w dziedzinie biogazu i biometanu oraz przedsiębiorstwa posiadające wiodący udział w rynku energetyki biogazowej i biometanowej na świecie. EBA aktywnie angażuje się w opracowywanie prawodawstwa UE mającego wpływ na produkcję biogazu i biometanu. Jednym z priorytetów EBA jest podniesienie świadomości na temat istotnej roli, jaką mogą pełnić biogaz i biometan w osiągnięciu unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz w przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Reklama

Obecność we władzach EBA pierwszej przedstawicielki nowej Europy jest jednocześnie dostrzeżeniem potencjału biogazowego naszej części kontynentu, jak i sukcesem polskich biogazowników, dzięki prezes Sylwii Koch-Kopyszko aktywnie obecnych w działalności na szczeblu europejskim.

Na zdjęciu: Zarząd EBA w składzie (od lewej do prawej): Piero Gattoni (Italian Biogas Association, Włochy), Philipp Lukas (REA, Wielka Brytania), PJ McCarthy (Renewable Gas Forum, Irlandia), Anders Matthiasson (Swedish Gas Association, Szwecja), Harm Grobrügge (German Biogas Association, Niemcy), Sylwia Koch-Kopyszko (UPEBI, Polska), Erik Meers (Biogas-E, Belgia), Niels Peters (Dutch Biogas Association, Holandia), Frederik Gast (VGGP, Holandia) i Michael Niederbacher (BTS Biogas, Włochy).

Źródło: EBA

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE