Opis działania i porównanie różnych typów suszarni

suszarnie

Proces suszenia ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i jest realizowany z wykorzystaniem różnych technologii. W przemyśle drzewnym w liniach do produkcji pelletu, znalazły zastosowanie suszarnie. Wilgoć z biomasy usuwana jest w nich poprzez dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


  • Suszarnia taśmowa – ze względu na niską temperaturę procesu wymaga dużego przewietrzania suszonego złoża, co powoduje znaczne zużycie energii elektrycznej przez wentylatory i duże zużycie ciepła. Istotne jest, aby wilgotność bezwzględna powietrza/otoczenia była jak najniższa, co oznacza, że pogoda ma duży wpływ na wydajność procesu w tego typie suszarni.
  • Suszarnie bębnowe – ze względu na współprądowy przepływ spalin i suszonego surowca, przy założeniu, że media nie są odseparowane przeponą wymaga utrzymanie na wyjściu z suszarni wilgotności względnej mieszaniny gazów spalinowych i powietrza na poziomie od 10 do 15%. Osiągniecie tak niskiej wilgotności wymaga zastosowania na wyjściu suszarni wysokiej temperatury i silnego rozrzedzenia spalin (duża ilość powietrza). Powietrze jest nośnikiem ciepła i transportuje surowiec, stąd niezbędne jest na wyjściu z suszarni odseparowanie ich od siebie w cyklonie.
  • Suszarnia wymiennikowa Magnum – suszenie kontaktowe (surowiec bezpośrednio kontaktuje się z powierzchnią grzewczą) umożliwia w znaczącym stopniu ograniczyć przepływ powietrza, które wykorzystywane jest wyłącznie do usuwania pary wodnej z suszarni. Pozwala to użyć zaledwie 1m3 powietrza do usunięcia 1m3 pary wodnej. Zadaniem wentylatora pary jest wyłącznie utrzymanie nieznacznego podciśnienia wewnątrz suszarni i usuwanie oparów do otoczenia. W suszarni wymiennikowej nie jest wymagane stosowanie cyklonów, ponieważ transport surowca realizowany jest mechanicznie.

Opis działania suszarni Magnum

Wymiennik ciepła jest zainstalowany wewnątrz bębna suszarni i jest nagrzewany spalinami z pieca na biomasę. Trociny leżą na rurach wymiennika i są podgrzewane kontaktowo. Obrót wymiennika powoduje ruch trocin i zabezpiecza przed ich przegrzaniem. Wraz z przesuwaniem się trocin w stronę wysypu suszarni, traci ona wilgotność i wychładza spaliny.

Zalety suszarni Magnum:

  • Niska temperatura suszenia – surowiec nie zmienia koloru,
  • Niskie koszty suszenia – nieporównywalnie niskie zużycie paliwa i prądu w odniesieniu do pozostałych rodzajów suszarń,
  • Bezpieczeństwo suszenia – możliwość suszenia w otoczeniu nasyconym parą wodną powoduje, że jest niewielka ilość tlenu, a cała ilość surowca znajdującego się w bębnie suszarni zabezpieczona jest czujnikiem tlenku węgla CO,
  • Łatwa obsługa – proces odbywa się automatycznie lub półautomatycznie,
  • Wysoka trwałość suszarni – osiągana jest poprzez zastosowanie materiałów odpornych na korozję. Wymiennik ciepła wykonany ze stali INOX,
  • Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do procesów grzewczych ze względu na wysoką temperaturę i duże stężenie (zawartość wilgoci) oparów usuwanych z suszarni.

dr inż Mateusz Grzelczak

ora@labora.energy

+48 667 777 078

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski