Częstochowscy strażnicy miejscy dbając o poprawę jakości powietrza i zdrowie mieszkańców Częstochowy cały czas prowadzą kontrole domowych kotłowni i sprawdzają czy osoby nie spalają śmieci. Od 1 stycznia 2019 roku Straż Miejska przeprowadziła już 1046 kontroli. Większość odbyła się na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców.

Reklama

Trwa sezon grzewczy. Częstochowska Straż Miejska odpowiadając na zgłoszenia mieszkańców kontroluje wskazane posesje i sprawdza czym mieszkańcy palą w domowych piecach. Od początku 2019 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili już 1046 kontroli (do 26 lutego). Przypomnijmy, że w 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili na terenie miasta blisko 2000 kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujawnili ok. 358 przypadków spalania śmieci.

O tym, że nie wolno spalać śmieci w domowych piecach strażnicy miejscy mówili też podczas akcji “Ferie ze Strażą Miejską”. Podczas zimowych ferii komendę Straży Miejskiej odwiedzały grupy ze szkół i przedszkoli. Dzieci i młodzież dowiadywały się co to jest smog i były proszone, aby nabytą wiedzę przekazali w domu rodzicom.

Częstochowscy strażnicy miejscy mogą interweniować tylko na terenie Częstochowy. W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkańców sąsiednich gmin. Częstochowska Straż Miejska może kontrolować tylko posesje na terenie Częstochowy. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów czy służb działających na terenie tych gmin, które mają kompetencje do przeprowadzenia kontroli zmierzających do ujawniania przypadków spalania śmieci w domowych piecach.

Na terenie Częstochowy do ujawniania przypadków spalania śmieci wykorzystywany jest też specjalistyczny dron, który kontroluje dzielnice wskazane w zgłoszeniach od mieszkańców. Działania drona koordynowane są przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Zanieczyszczenia z kominów gospodarstw domowych powstają poprzez spalenie śmieci, paliw złej jakości czy też stare piece. Główne źródła zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 w województwie śląskim to: gospodarstwa domowe (55 proc.), przemysł (20 proc.), transport drogowy (13 proc.) i inne (12 proc.).

Jak można przyczynić się do poprawy powietrza? Zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. Wymienić stary piec na kocioł klasy 5. Palić opałem dobrej jakości. Korzystać z transportu zbiorowego (publicznego).

Źródło: www.sm.czestochowa.pl

Zdjęcie: Straż Miejska w Częstochowie

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE