W ślad za wprowadzonymi w marcu przez KE regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej państw członkowskich dla zeroemisyjnych technologii, stowarzyszenia branży OZE skierowały do premiera Morawieckiego list z apelem o pilne podjęcie działań wspomagających rozwój branży w Polsce.

Apel stowarzyszeń OZE

Stosując się do regulacji przyjętych kilka miesięcy temu przez Unię Europejską kraje członkowskie mogą wspierać zeroemisyjne technologie i udzielać pomocy publicznej przedsiębiorcom z zielonego sektora. Zgodnie z nowymi przepisami rządy będą mogły udzielać wsparcia tylko do końca 2025 roku. W liście skierowanym do premiera Morawieckiego przedstawiciele stowarzyszeń z branży OZE zaapelowali o to, by polski rząd jak najszybciej dołączył do państw, które wykorzystują wszelkie możliwości wzmocnienia krajowego potencjału „zielonego” przemysłu. Pod listem podpisali się: Paweł Lachman, Prezes Zarządu PORT PC, Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu PSEW, Barbara Adamska, Prezes Zarządu PSME, Maciej Borowiak, Prezes Zarządu SBF. Poniżej prezentujemy pełną treść listu:

Reklama

List do premiera

Już ponad trzy miesiące temu, w dniu 9 marca 2023 r., Komisja Europejska wprowadziła wyjątkowe, lecz tymczasowe zasady dotyczące pomocy publicznej dla kluczowych technologii o zerowej emisji. W połączeniu z nowym projektem regulacji „Net-Zero Industry Act” stanowią one bezprecedensową możliwość do rozwijania krajowych firm operujących w obszarze tzw. zielonego przemysłu oraz wzmacniania ogólnego potencjału tego sektora w naszym kraju i w Europie.

Wobec powyższego, w imieniu polskich firm z obszaru „zielonych” technologii, składamy niniejsze pismo z apelem o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie tej niepowtarzalnej szansy. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest to konieczne dla wsparcia rozwoju polskich producentów działających w tym sektorze oraz wsparcia podmiotów rozwijających swoje kompetencje w nowych obszarach, które wskazane są jako strategiczne dla UE, a także mają odzwierciedlenie w ambitnych celach rządowych – tj. baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych na potrzeby lądowej i morskiej energetyki, pomp ciepła oraz elektrolizerów, a także kluczowych komponentów. W przypadku braku zastosowania odpowiednich środków, nasze firmy będą zmuszone do rywalizacji na rynkach europejskich na nierównych warunkach.


Czytaj też: Wzrost odmów przyłączeń do sieci i przeszkody w rozwoju OZE – nowy raport Prezesa URE


Podkreślamy, że sytuacja wymaga pilnej interwencji i z niecierpliwością oczekujemy na Pana decyzję w tej sprawie.

Nowe regulacje UE, wprowadzające tymczasowe zasady pomocy publicznej (państw członkowskich) dla kluczowych zeroemisyjnych technologii, które przyjęto 9 marca br., są to nadzwyczajne środki, mające zastosowanie tylko do 31 grudnia 2025 r., a ich celem jest przyspieszenie inwestycji w sektorach o kluczowym znaczeniu dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Dzięki nim rządy państw UE mogą w dużo bardziej intensywny sposób niż dotychczas wspierać wszelkie inwestycje na rzecz:

produkcji urządzeń i sprzętu strategicznego, tj. baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła i elektrolizerów,

produkcji kluczowych komponentów,

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla,

produkcji i recyklingu powiązanych surowców krytycznych.W tym celu państwa UE mogą opracować proste i skuteczne systemy zapewniające wsparcie finansowe do określonego pułapu odsetka i nominalnej wysokości kosztów inwestycji, w zależności od jej lokalizacji i wielkości beneficjenta. Mogą też przyznawać pomoc stanowiącą wyższy odsetek kosztów inwestycji, o ile przybiera ona postać korzyści podatkowych, pożyczek lub gwarancji.Opracowaniu skutecznych systemów wsparcia przez państwa członkowskie służą:

uproszczenia warunków przyznawania pomocy na rzecz małych projektów i mniej rozwiniętych technologii, jak np. wodór odnawialny − poprzez zniesienie wymogu przetargówkonkurencyjnych, pod warunkiem stosowania pewnych zabezpieczeń;

rozszerzenie możliwości wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie wszystkich rodzajówodnawialnych źródeł energii;

rozszerzenie możliwości wspierania dekarbonizacji procesów przemysłowych polegającejna przejściu na paliwa wodoropochodne;

określenie wyższych pułapów pomocy i uproszczenie sposobu obliczania jej wysokości.Warto podkreślić, iż to podejście jest spójne z przyjętą przez Komisję Europejską w dn. 16 marca br. propozycją rozporządzenia ws. Net-Zero Industry Act, gdzie ww. technologie są wskazane jako kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej UE w przemyśle bezemisyjnym. Jest ono również zbieżne z wcześniejszymi regulacjami unijnymi: z pakietu Fit for 55, taksonomii zrównoważonego finansowania, planu REPowerEU oraz z szeregiem innych aktów legislacyjnych tworzących ramy prawne i finansowe dla transformacji w kierunku zeroemisyjnym. Popierają je także analizy i rekomendacje Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).Panie Premierze, jesteśmy dziś świadkami kształtowania się nowych zasad wsparcia „zielonej” re-industrializacji w Unii Europejskiej. Wyrażona w planie REPowerEU z maja 2022 r. konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej, aby uniezależnić Unię od paliw kopalnych z Rosji, przenosi się w coraz większym stopniu na zmiany w funkcjonowaniu przemysłu w poszczególnych krajach UE. Wśród tych zmian są jednak również nowe możliwości wspierania firm inwestujących w rozwój, budowę fabryk i linii produkcyjnych. Jest to niepowtarzalna szansa dla państw, które aktywnie wspierają najbardziej przyszłościowe sektory związane z realizacją neutralności klimatycznej, ale zarazem − istotne zagrożenie dla tych krajów, które wobec obecnych wyzwań pozostają bierne. Zróbmy wszystko, aby nie znaleźć się w tej drugiej grupie.Warto zauważyć, że niektóre państwa UE, działając zgodnie z nowymi regulacjami UE, już rozpoczęły odpowiednie przygotowania i/lub wdrażają konkretne rozwiązania na rzecz wsparcia inwestycji w technologie zeroemisyjne. Przykładem jest rząd Francji, który planuje przeznaczyć pół miliarda euro rocznie na nową ulgę podatkową dla takich inwestycji.Jak informuje agencja Reuters, ulga podatkowa czyni Francję pierwszym krajem UE, który skorzystał z rozluźnienia europejskich zasad pomocy państwa w ostatnich miesiącach w odpowiedzi na nowe dotacje podatkowe w Stanach Zjednoczonych. Zostały one wprowadzone przez ustawę administracji idena o redukcji inflacji (IRA) o wartości 430 mld USD. Francuskie Ministerstwo Finansów stwierdziło, że ulga podatkowa, która będzie dostępna tymczasowo − zgodnie z nowymi przepisami UE, do 2025 r. − ma wygenerować prywatne inwestycje o łącznej wartości 23 mld EUR do 2030 r. i bezpośrednio stworzyć 40 tys. miejsc pracy. Działanie francuskiego rządu ma na celu pobudzenie inwestycji w projekty przyjazne środowisku i ożywienie sektora przemysłowego w obliczu coraz większej presji ze strony firm amerykańskich wspieranych dotacjami podatkowymi tzw. ustawy IRA. Francuska ulga podatkowa obejmie wydatki kapitałowe firm na poziomie 25-40% ich inwestycji w elektrownie wiatrowe i słoneczne, pompy ciepła i akumulatory. Ustawa ma również na celu udostępnienie 2 tys. hektarów pod nowe tereny przemysłowe i skrócenie o połowę czasu potrzebnego na zatwierdzenie nowego projektu przemysłowego z 17. do 9. miesięcy.


Biogaz i biometan w Polsce 2023. Raport do pobrania za darmo


Wobec tych faktów, uważamy, że niezbędne są szybkie i intensywne działania rządu RP, które pozwolą wykorzystać szansę na rozwój firmom działającym w Polsce, a jednocześnie zapobiegną ryzyku nierównej konkurencji polskich firm z firmami wspieranymi przez pozostałe państwa Unii Europejskiej.

Dlatego też w imieniu podpisanych poniżej organizacji oraz polskich firm apelujemy, aby polski rząd jak najszybciej dołączył do państw, które wykorzystują wszelkie możliwości wzmocnienia krajowego potencjału „zielonego” przemysłu.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: PORT PC, zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE