Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE został ogłoszony Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, zgodnie z art. 78 ust. 11 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).

Reklama

Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw energii – na podstawie przepisów  art. 78 ust. 8 i 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Regulamin aukcji określa przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji oraz warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej URE oraz na podstronie aukcji OZE w zakładce „Regulamin aukcji”

źródło: URE

zdjęcie:123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE