Narzędziem finansowym pozwalającym na ekonomiczne wyrównanie szans poszczególnych państw przechodzących transformację energetyczną, zgodnie z zamiarem Unii Europejskiej, ma stać się Społeczny Fundusz Klimatyczny. Środki finansowe z tego przedsięwzięcia mogą zacząć napływać do Polski już za 2 lata. Jednak aby to się stało, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków. Raport Instytutu Reform analizuje, jak otworzyć ten worek.

Reklama

Osiągnąć równość poprzez wsparcie

Raport „Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym”  opisuje, jaka jest geneza wdrażania takiego programu, jakie będą jego zasady funkcjonowania oraz jak Polska musi się do niego przygotować. W publikacji zawarto także założenia nowego systemu ETS2.


Wiedza o bateriach bardziej na minus niż na plus. Polacy i selektywna zbiórka


Ramy czasowe funkcjonowania Funduszu wyznaczono na lata 2026-2032. Jego celem jest wyrównanie ekonomicznych problemów, jakie mogą pojawić się w związku z wdrażaniem ETS2 oraz pakietu Fit for 55. Nowe koszty emisji najpewniej zostaną przerzucone z producentów na konsumentów, a to może doprowadzić do zwiększenia rozwarstwienia społecznego i w konsekwencji pogłębiania się zjawiska ubóstwa energetycznego.

Założenie jest takie, że koszt funkcjonowania tego programu będzie pokrywany ze środków pochodzących z handlu emisjami. Od 2027 r. będą to pieniądze pochodzące z EU ETS2, wcześniej z ETS. Całkowita pula tych środków ma wynieść 65 mld euro. Ostateczne zapisy dotyczące Funduszu zakładają, że Polska otrzyma 11,4 mld euro, czyli 18% ogólnej puli.

Społeczny Fundusz Klimatyczny – najważniejsze założenia

Projekt zakłada, że beneficjentami Społecznego Funduszu Klimatycznego staną się gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby doświadczające ubóstwa transportowego i mikroprzedsiębiorstwa nie mające środków na renowację budynku czy zakup zeroemisyjnej floty pojazdów. Aby uzyskać te pieniądze, państwa członkowskie będą zmuszone przedstawić Komisji Europejskiej Społeczne Plany Klimatyczne i osiągnąć kamienie milowe zawarte w tym harmonogramie. Termin składanie dokumentów na pozyskanie tych środków mija w czerwcu 2025 r.


Czytaj też: Kopciuchy na Mazowszu są nielegalne od roku. Ile wciąż zatruwa powietrze w stolicy i okolicach?


Raport zawiera zalecenia odnośnie tego, jak kreować polską politykę, aby spełnienie tych wymogów było osiągalne. Pojawia się w nim także szereg strategicznych zagadnień, które powinny dyktować kierunki podczas tworzenia Społecznego Planu Klimatycznego.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie i źródło: Instytut Reform

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE