Podczas posiedzenia Senatu w dniach 10 i 11 lipca jednym z wiodących tematów będzie tak zwany pakiet ustaw odpadowych: Ustawa o odpadach, Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska i Prawo ochrony środowiska. Celem jest przeciwdziałanie patologiom w tym obszarze.

Reklama

Zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu branży odpadowej, która zostaje wprowadzona do ustawy o odpadach, jest kaucja. Mają ją płacić firmy zajmujące się odpadami. Zgodnie z informacjami wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w ostatnich latach odnotowano 129 przypadków porzucenia odpadów w wyniku upadłości firm.

„Wprowadzenie na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadów obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń jest rozwiązaniem, które ma na celu znaczące zmniejszenie liczby występowania opisanych wyżej problemów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w przyszłości” – czytamy w opinii dotyczącej noweli ustawy.

Wprowadza ona także obowiązkowy monitoring na wysypiskach; skraca czas składowania śmieci na wysypiskach z trzech lat do roku. Firmy zajmujące się składowaniem odpadów będą musiały wykazać się odpowiednimi dokumentami poświadczającymi prawu do użytkowania terenu.

Po zmianach przepisów do Polski nie będzie można wwieźć odpadów komunalnych, bądź odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

Kolejna ustawa pakietu odpadowego, czyli dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) umacnia kompetencje i poszerza uprawniania inspektorów, którzy będą mogli w przyszłości  wnosić akty oskarżenia.

Będą mogli też prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy bez zapowiedzi. W pracy skorzystają z dronów, będą współpracować z policją.

Zdjęcie: pixabay
Więcej na stronie Senatu.
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE