W piątek Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Część z 64 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania została przyjęta.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekali z uruchomieniem inwestycji w odnawialne źródła energii. Jedną z podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma być tańszy dla budżetu państwa o ponad 7 mld zł. Po zmianach do 2020 r. w budżecie ma pozostać 20 mld zł.

Reklama

Rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje – m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE i rozpisuje aukcje, które wygrywa ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Aukcje będą oddzielne dla różnych technologii, dla dużych i małych instalacji. Wspieranie źródeł odnawialnych zostanie przerzucone na konsumentów, którzy mają mieć doliczoną do rachunku „opłatę OZE”. W pierwszym roku obowiązywania ustawy ma być to 2,27 zł za jedną megawatogodzinę prądu.

Przyjęte przez Sejm poprawki zaproponował klub PO. Dotyczyły one m.in. odbiorców energochłonnych, zwolnień z opłat i innych wskaźników intensywności produkcji oraz zasad dotyczących produkcji ciepła z OZE. Przeszło kilka wniosków mniejszości.

Sejm przyjął także tzw. prosumenckie poprawki posła Bramory z PSL dot. obowiązku zakupu energii i gwarantowanych taryfach na odsprzedaż energii elektrycznej przez prosumentów. Stała cena za prąd ze źródeł do 3 kW przez 15 lat ma wynosić 75 groszy za kilowatogodzinę energii z hydroenergii, energii wiatrowej i słonecznej. Stała cena energii ma obowiązywać też dla źródeł miedzy 3 kW a 10 kW – za jedną kilowatogodzinę energii z biogazu rolniczego – 70 groszy, biogazu ze składowisk – 55 groszy a z oczyszczalni ścieków – 45 groszy.

Przyjęcie ustawy przez Sejm daje szansę na jej wejście w życie w najbliższych tygodniach, a także na wejście w życie nowego systemu wsparcia dla OZE w postaci aukcji z początkiem 2016 r.

Wcześniej ustawą zajmie się jednak Senat, gdzie jest możliwe wprowadzenie kilku poprawek do ustawy, w tym dotyczących zmian w systemie aukcji dla biogazowni o mocy wyższej niż 1 MW, a także w zakresie kar za niewypełnienie zgłoszonego w aukcjach, planowanego wolumenu produkcji zielonej energii.

Źródło: www.pap.pl, www.wnp.pl

Zdjęcie: www.foter.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE