2022 rok kończymy w Biomass Media Group tradycyjnie – grudniowym, już 7. Kongresem Biogazu. W to wydarzenie, jedyne na tak dużą skalę w kraju, angażujemy naukowców, teoretyków, samorządowców, rolników i praktyków. Jest nam ogromnie miło, że przyjmują nasze zaproszenia, że zgłaszają się na nie, mimo kosztów, że są pełni zapału i zrozumienia dla tego, co robimy. A cel mamy wspólny – doprowadzić, by w Polsce zaczęto bezpiecznie i racjonalnie inwestować w sektory biogazowy i biometanowy. Mają one potencjał, który pozwoliłby nam na  budowanie realnego bezpieczeństwa energetycznego kraju i wspomógłby rozwiązanie problemów z odpadami.

Reklama

Jednocześnie wydaje się, że truności wcale nam nie ubywa… Oto liczne grono biogazowników i inwestorów rozważających budowy instalacji hybrydowych bazujących na różnych OZE, zgłasza problemy z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznych. Te muszą być zmodernizowane, by mogły przyjąć kolejne moce. Czy operatorzy sieci dystrybucyjnych mają na to zadanie wystarczające środki? Czy sieci gazowe przyjmą biogaz z otwartymi ramionami? Jeśli tak, kiedy możemy spodziewać się zmian na lepsze? Temat ten poruszamy na s. 70 wydania, które trzymacie Państwo w rękach.

Niestety, jako branża musimy też przyznać, że koniec roku wcale nie jest optymistyczny. Liczyliśmy na to, że jeszcze w 2022 uda się znowelizować ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873). Projekt przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowelizacji zawiera bowiem kilka zmian, które są kluczowe dla przedsiębiorców. Alarmują oni jednak, że nie wszystkie ich postulaty zostały wzięte pod uwagę. Zachęcam do lektury Forum Branży na s. 5, gdzie publikujemy opinie ekspertów.

Zamykamy ten rok 7. Kongresem Biogazu, podczas którego zaplanowaliśmy kilkadziesiąt wystąpień i dyskusji. Wierzę, że konkluzje po spotkaniu będą bardziej pozytywne niż rok temu i że w 2023 rok wejdziemy z nadzieją, która się spełni. Konfrontacja nastąpi szybko, bo już wiosną czeka nas kolejne spotkanie – tym razem Narodowy Kongres Biometanu, na który zapraszam już teraz.

Rynek biogazu i biometanu – najnowsze wydanie:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Rynek biogazu i biometanu – spis treści:

 • FORUM BRANŻY
  • Eksperci odpowiadają na pytanie, jaki był rok 2022 dla branży biogazu i biometanu?
 • BIOGAZ NA ŚWIECIE
  • Biogaz i biometan na COP27
 • WYWIAD
  • Rynek biometanu w Polsce – Marcin Kapkowski, wiceprezes Gaz-System S.A.
 • PRAWO
  • Prawo musi sprzyjać rozwojowi biometanu
 • RYNEK BIOMETANU
  • Transgraniczny handel biometanem – analiza przypadku z Węgier
  • Biometan w transporcie – rozwiązania dla polskiego rynku już są
 • RYNEK BIOLNG
  • BioLNG gwarancją niezależności energetycznej
 • RYNEK BIOGAZU
  • Społeczne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych
  • Biogaz i biometan a społeczności energetyczne
 • BIOGAZ W PRAKTYCE
  • Zielone ciepło z biogazowni
  • Biogazownia w Koczale – wzorcowy przykład GOZ
 • RYNEK ODPADÓW
  • Biologiczne metody przetwarzania odpadów: kompost czy biogaz?
  • Potencjał energetyczny obornika i pomiotu kurzego
 • SUBSTRATY
  • Substraty dla biogazowni – determinant inwestycji
  • Dostawy substratu. Jak konstruować umowy?
 • EKSPLOATACJA BIOGAZOWNI
  • Niebezpieczne składniki biogazu
  • Prace serwisowe i eksploatacja biogazowni rolniczej
 • POFERMENT
  • Certyfikacja nawozowa pofermentu – mini poradnik
 • FINANSE W BIOGAZOWNI
  • Sprzedaż energii z biogazu – co zrobić, żeby zarobić?
 • RYNEK ENERGII
  • Czy OZE jeszcze może, czyli o problemach z sieciami…
  • Konieczna jest decentralizacja źródeł energii
 • KATALOG
  • Branży biogazowej 2022
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE