Już 7 stycznia 2022 r. NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków w nowym programie wspierającym rozwój elektromobilności. W ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru” w Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Reklama

Perspektywy rozwoju elektromobilności

Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce, w tym zwłaszcza infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych – to przewodnia myśl spotkania, które odbyło się 29 listopada w Elektrowni Powiśle w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiono m.in. ofertę finansowego wsparcia branży w ramach nowego programu NFOŚiGW. Jego kluczowym elementem jest nowy program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

 – To jeden z elementów wytyczonej przez rząd strategii rozwijania w Polsce szeroko rozumianej elektromobilności, w tym elektryfikacji transportu indywidualnego i zbiorowego, a tym samym – zmniejszenie na polskich drogach liczby pojazdów emitujących dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu (NOx). Nowy program NFOŚiGW nastawiony na wspieranie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych to ważne dopełnienie tej strategicznej linii rozwoju  –mówił podczas spotkania w Elektrowni Powiśle Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Budżet to 870 mln zł

Budżet tego programu wynosi 870 mln zł, a w jego ramach z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Jego celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, a zarazem wzmocnienie krajowego przemysłu i sektora usług, zwłaszcza w branżach  działających na rzecz elektromobilności, takich jak: przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy, w tym zwłaszcza produkcja baterii i ładowarek, wytwarzanie wodoru oraz technologie informatyczne.

– W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii
– wylicza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Te liczby będą jednak szybko wzrastać
w związku z rozwijaniem programu „Mój elektryk”, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz. Ekologicznym i społecznym efektem tego projektu będzie poprawa stanu powietrza w całym kraju, a co za tym idzie – jakości życia Polaków – podkreśla szefowa resortu.


Czytaj też: „Mój elektryk” – ruszyły dotacje dla firm i instytucji


Dofinansowanie – ale na co?

Program przewiduje dofinasowanie kilku rodzajów przedsięwzięć:

  • Utworzenie punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł).
  • Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł).
  • Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowa ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł).
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł). Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru.

Wnioski

Wnioski o dofinasowanie w ramach ogłoszonych trzech naborów będzie można składać od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Na początkowym etapie wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym. W przypadku, gdy pula pieniędzy przeznaczona na realizację programu skończy się szybciej, przed zaplanowanym terminem zakończenia naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.

Gotowe wnioski będą przyjmowane tylko w wersji elektronicznej. Będzie można je składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który jest dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE