Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)”. Łączna pula środków to 500 tys. zł! Właśnie ruszył nabór wniosków. Zgłoszenia można składać do 27 lipca.

Ideą przyświecającą konkursowi realizowanemu przez PARP jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Pod tym sformułowaniem rozumiemy produkty i modele biznesowe nastawione na osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Reklama

GOZ – dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Stopniowe przechodzenie na system gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędnym elementem funkcjonowania przyszłych przedsiębiorstw. Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej w całej gospodarce UE może do 2030 roku potencjalnie zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5% (ponad 77 mld euro) i stworzyć około 700 tys. nowych miejsc pracy. Z uwagi na to, że firmy produkcyjne w UE wydają średnio około 40% swoich pieniędzy na materiały, argumenty biznesowe przemawiające za przejściem na gospodarkę cyrkularną są oczywiste.

– Efekty środowiskowe, które przekładają się na korzyść ekonomiczną, stają się impulsem do dalszych zmian i wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki. Udział w konkursie pozwala pochwalić się swoim produktem i jest szansą na zyskanie wizerunku lidera cyrkularnej transformacji, a to otwiera kolejne szanse biznesowe – przekonuje Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.


Czytaj też: Projekt rozporządzenia może otworzyć drogę dla biometanu w sieci


Nagroda główna – 50 tys. zł

Zgłoszenia można składać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 roku. Autorzy najciekawszych projektów mogą liczyć na nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula środków to 500 tys. zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Laureat GOZ – kto może nim zostać?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mamy tutaj na myśli działania polegające m.in na używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów. Innym elementem jest zwiększanie wydajności procesów produkcji, ograniczanie powstawania odpadów, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i automatyzacja. Istotę przechodzenia w stronę GOZ stanowi recykling, ponowne wykorzystanie komponentów i odzyskiwanie surowców. Rozwiązania, o których mowa, obejmują również stosowanie nowych technologii (np. druku 3D), popularyzację pojazdów elektrycznych, autonomicznych czy zamienników surowców nieodnawialnych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że struktura konkursu została podzielona na dwie kategorie – produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegi zamkniętym, i w tej kategorii mogą to być również usługi.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


„Gospodarka o obiegu zamkniętym to realne produkty, usługi, technologie”

Rozwiązania, które mogą zostać zgłoszone do konkursu, muszą już być obecne na rynku (minimum 6 miesięcy) oraz określać mierzalne efekty w zakresie GOZ. Powinny ponadto być przykładami budowania efektywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszanowania zasad środowiskowych i społecznych oraz przyczyniać się do zacieśniania partnerstw w celu zrównoważonego wykorzystywania dostępnych zasobów. Zgłaszać można również takie rozwiązania, które wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw i pomagają tworzyć przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

O tym, że do udziału w konkursie może zgłosić się niemal każda firma, która wnikliwie przyjrzy się swojej strukturze pod kątem GOZ, mówi Maja Wasilewska, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii:

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to realne produkty, usługi, technologie czy modele biznesowe, z którymi mamy styczność na co dzień. Może być tak, że mamy rozwiązanie o wysokim potencjale cyrkularnym, którego do tej pory nie definiowaliśmy w taki sposób. Konkurs jest doskonałą okazją, aby rozpoznać i rozpowszechnić ten potencjał. Przyjrzyjmy się naszym rozwiązaniom z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE