Rozwój OZE i walka ze smogiem mogą liczyć na wsparcie. Chodzi o programy „Energia Plus”, „Ciepłownictwo powiatowe” i „Polska Geotermia Plus”. Poinformowali o nich ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski.

Programy wpisują się w działania na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Reklama

– Wierzę, że pomogą Polsce osiągnąć poziom 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w jej końcowym zużyciu brutto do 2020 roku. I że znacząco wpłyną na poprawę czystości powietrza, którym oddychają Polacy – dodał minister Krzysztof Tchórzewski.

Energia Plus

To program, który stanowi konsolidację kilku części i zakresów dotychczasowych projektów NFOŚiGW w obszarze energii. Oferuje on wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery. I zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych.


Sprawdź również: Watykan zakazał używania plastiku, a odpady zielone kompostuje


Program przewiduje także wspieranie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz zakładających modernizację/rozbudowę sieci ciepłowniczych i energetycznych, a także wykorzystanie zasobów geotermalnych. Budżet programu wyniesie do 4 mld zł, w tym dotacje do 50 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy. Podstawową formą wsparcia są niskooprocentowane pożyczki z możliwością ich 10-procentowego umorzenia, po osiągnięciu założonego efektu ekologicznego/energetycznego.

Pobierz “Energia-Plus.docx”

Energia-Plus.docx – Pobrano 160 razy – 822,99 KB

Ciepłownictwo powiatowe a rozwój OZE

To kompleksowy instrument wsparcia. Odpowiada zidentyfikowanym potrzebom, związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności. A także dostosowaniem polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym do coraz ostrzejszych norm emisyjnych.

Program oferuje wsparcie dla przedsięwzięć w takich samych obszarach jak Energia Plus, ale jego beneficjentami będą przedsiębiorcy produkujący energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem (na poziomie minimum 70 proc.) są jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wyniesie do 500 mln zł, w tym dotacje do 150 mln zł. Możliwa wysokość dotacji dla samorządowych przedsiębiorstw energetyki cieplnej jest wyższa niż dla beneficjentów w programie Energia Plus.

Pobierz “Cieplownictwo-Powiatowe.docx”

Cieplownictwo-Powiatowe.docx – Pobrano 160 razy – 1 017,73 KB

Polska Geotermia Plus

To także program o charakterze kompleksowym. Stanowi odpowiedź na potrzeby dotyczące ograniczania negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności. A także dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.

Program oferuje – jako działania obligatoryjne – wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: budowy nowej i rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni (elektrociepłowni albo elektrowni geotermalnej), opartej na źródle geotermalnym. Dotyczy to także w tym samym zakresie modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii oraz wykonania lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Uzupełniająco mogą być wspierane przedsięwzięcia na rzecz: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych, a także możliwość wykonania pierwszego otworu badawczego. Budżet programu wyniesie do 600 mln zł, w tym dotacje do 300 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy.

Pobierz “Polska-Geotermia-Plus.docx”

Polska-Geotermia-Plus.docx – Pobrano 172 razy – 779,73 KB

Przy wdrażaniu energetyki geotermalnej NFOŚiGW przewiduje we wspomnianych wyżej programach priorytetowych dodatkowe premiowanie (wysokością dotacji) projektów wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC, która charakteryzuje się zastosowaniem w miejsce tradycyjnego obiegu (woda/para wodna) organicznego czynnika roboczego odparowującego w niskich temperaturach i zapewniającego wyższą sprawność procesu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Źródło: NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE