Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podsumowało II kwartał 2020 roku. Sytuacja rynkowa w branży instalacyjno-grzewczej miała pozytywny charakter. Pomimo, że pod koniec I kwartału widać było narastającą nerwowość w gospodarce i w społeczeństwie. Spowodowane pandemią koronawirusa oraz widoczne spadki obrotów w kwietniu.

Reklama

Opinie dotyczące wyników końcowych w branży w II kwartale były w większości pozytywne, ale zróżnicowane w zależności od grupy produktowej, regionu czy docelowej grupy klientów. Oczywiście po bardzo dobrym wyniku osiągniętym w I kwartale, dało się zauważyć pewne spowolnienie dynamiki wzrostów oraz wpływ wprowadzonego w marcu lockdownu (…).

Sytuacja ogólna w branży

W II kwartale 2020 pomimo znacznego zmniejszenia dynamiki wzrostu i spadku wydawanych pozwoleń na budowy i ilości rozpoczynanych budów, utrzymywała się w dalszym ciągu dobra koniunktura w budownictwie a co za tym idzie, w branży instalacyjno-grzewczej. Kondycja finansowa firm, zwłaszcza instalacyjnych, jest więc stosunkowo dobra.

Jednym z efektów nowej sytuacji, który się utrwalił w II kwartale 2020 roku, jest z pewnością wzrost znaczenia internetu, jako narzędzia do dystrybucji urządzeń grzewczych. Dzięki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym OZE, szczególnie pompami ciepła, na co wpływ miała duża akcja promocyjna.

Rynek instalacyjno-grzewczy ma w dalszym ciągu tendencję wzrostową, chociaż dynamika jest dużo mniejsza niż rok temu. Można założyć stabilną sytuację branży z niewielką tendencją spadkową w II kwartale 2020 roku na poziomie 3-5 proc.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

I kwartał 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku, przebiegał, z pewnymi wyjątkami, pozytywnie jeśli chodzi o sprzedaż w większości grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności.

W przypadku gazowych kondensacyjnych kotłów wiszących, wzrost w II kwartale 2020 roku był na niższym poziomie, w porównaniu do tendencji z poprzednich kwartałów i osiągnął poziom ok. 7 proc. Taki spadek dynamiki wzrostu z 21 proc. można tłumaczyć bardzo dobrymi wynikami sprzedaży w tej grupie produktowej w I kwartale, głównie z tytułu zatowarowania się dystrybutorów przed spodziewanymi podwyżkami cen, co przełożyło się na stworzenie zapasów magazynowych i zmniejszenie się popytu w II kwartale.

Ciekawy jest też spory, bo aż 16 proc. wzrost sprzedaży przepływowych gazowych podgrzewaczy do wody, oraz duży wzrost kotłów stojących – szczególnie w grupie kotłów kondensacyjnych małej mocy, gdzie wzrost wyniósł nawet ponad 27 proc. Zauważalne było także zainteresowanie pompami ciepła, głównie powietrznymi, w przypadku których wzrosty przekraczają 60 proc. dla całej grupy produktowej.

Zwiększyło się zainteresowania fotowoltaiką, jako technologią pozyskiwania energii słonecznej na cele prosumenckie, w tym zasilanie urządzeń grzewczych w energię elektryczną w układach hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Oprac. na podst. informacji SPIUG
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE