Działający na rynku od 96 lat producent napojów i regionalny browar, firma DRINK ID, wybuduje przyzakładową biogazownię, dzięki której zutylizuje odpady poprodukcyjne i wytworzy zieloną energię. Całkowity koszt inwestycji to 16,5 mln zł.

Biogazownia DRINK ID

Biogazownia, która powstanie przy zakładzie produkcyjnym w Piotrkowie Trybunalskim zracjonalizuje gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwie i zmniejszy jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycja o wartości 16,5 mln zł, która zostanie zrealizowana dzięki 14-milionowej pożyczce z NFOŚiGW pozwoli zagospodarować odpady powstałe w wyniku produkcji, wykorzystując je do produkcji biogazu.

Reklama

Do efektów ekologicznych inwestycji należy zaliczyć redukcję zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.


Czytaj też: 8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie


Energia i ciepło z biogazu

Wyprodukowana w biogazowni energia elektryczna zostanie przeznaczona w 100% na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej. Natomiast energia cieplna zostanie wykorzystana na potrzeby własne biogazowni, a ewentualne nadwyżki zostaną spożytkowane w ramach działalności DRINK ID.

Budowa przyzakładowej biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą, która ma wykorzystywać paliwo z zakładu DRINK ID Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Biogazownia będzie wyposażona w układ kogeneracyjny o mocy 250 kW i 238 kWt i spożytkuje substrat pochodzący z zakładu w postaci ścieków przemysłowych zawierających organiczne biodegradowalne frakcje, który zostanie wykorzystany do wytworzenia biogazu rolniczego.

Poferment

Planowane jest również zagospodarowanie tzw. pofermentu powstającego w wyniku fermentacji metanowej poprzez oczyszczenie go do postaci wody – o parametrach dopuszczalnych wprowadzenie jej do środowiska lub zawrócenie z powrotem do zakładu tworząc obieg zamknięty.

Akademia inwestora biogazowego:

źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE