Europa w 2022 r. może pochwalić się prawie 20-procentowym wzrostem produkcji biometanu w stosunku do roku poprzedniego, wynika z opublikowanego właśnie raportu EBA.  Jednak Europejskie Stowarzyszenie Biogazu ma nie tylko dobre informacje. Według danych EBA z 83% do 97% wzrosła również zależność UE od importu gazu ziemnego.

Reklama

Europejska produkcja biogazów

Europejska produkcja biogazów – tj. biogazu i biometanu łącznie – w 2022 roku wyniosła 21 mld m3. To więcej niż całe zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny. Ilość ta stanowi 6% zużycia gazu ziemnego w UE w 2022 roku.

Sama produkcja biometanu wzrosła z 3,5 mld m3 w 2021 r. do 4,2 mld m3 w 2022 r. Liderem w zestawieniu jest Dania, gdzie udział biometanu w sieci gazowej wynosił blisko 40%. Kraj planuje dalsze zwiększanie produkcji w celu zastąpienia biometanem 100% zapotrzebowania na gaz przed 2030 rokiem.

Zauważana nie tylko w Danii konieczność zwiększenia produkcji biometanu ma bezpośredni związek z potrzebą pilnej dekarbonizacji oraz wszechstronnością biometanu jako odnawialnego źródła energii, która znajduje odzwierciedlenie jego w zastosowaniach końcowych. W 2022 r. 22% wyprodukowanego biometanu zostało wykorzystane w budynkach, podczas gdy kolejne 14% zostało spożytkowane w przemyśle, 19% – w transporcie i 15% – w produkcji energii.


Czytaj też: 40 proc. biometanu w sieci. Jak to się robi?


Wzrost zależności UE od importu gazu ziemnego

Jak twierdzi Giulia Cancian, Sekretarz Generalnego EBA, należy koniecznie zastanowić się, jak pozbyć się naszej zależności od paliw kopalnych i importu energii poprzez przyspieszenie wdrażania energii odnawialnych wytwarzanych w Europie, szczególnie, że w ubiegłym roku odnotowano wzrost zależności od importu gazu ziemnego.

W obliczu rosnącej zależności od importu gazu i naglącymi sytuacjami związanymi z kryzysem klimatycznym, zrównoważona produkcja biogazu w Europie ma strategiczne znaczenie: każde euro zainwestowane w biogaz pozostanie w europejskiej gospodarce (…) – powiedział Harmen Dekker, dyrektor generalny EBA.

Zależność Europy od importu stwarza ryzyko również dla bezpieczeństwa żywnościowego ze względu na zależność od importowanych nawozów chemicznych. Według danych EBA w 2022 r. Europa wyprodukowała 31 mln ton pofermentu i mogłaby już pokryć 15% unijnego zapotrzebowania na nawozy azotowe. Mogłoby to zaoszczędzić 2 miliardy metrów sześciennych zużycia gazu ziemnego.


Biometan – wszystko, co musisz wiedzieć!


Cel 35 mld m3 biometanu

Wzrost produkcji biometanu w Europie w 2022 r. zadowala, ale wg analityków European Biogas Association do osiągnięcia celu 35 mld m3, konieczne jest utrzymanie tendencji wzrostowej na poziomie ok. 30%

Osiąganie 35 mld m3 produkcji biometanu wymaga trwałego rocznego tempa wzrostu wynoszącego około 30% zdolności produkcyjnych biometanu”. – wyjaśnia Mieke Decorte, kierownik ds. technicznych i projektowych EBA. – Taki poziom wzrostu jest osiągalny, ale musi być wspierany przez optymalne warunki rynkowe. Spójne planowanie potencjału biometanu i szybkie procedowane wnioski o zezwolenia to pierwsze kroki, które powinny zachęcić inwestorów do działania w znacznie szybszym tempie.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: europeanbiogas.eu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE