NFOŚiGW wprowadza kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Tym razem dotyczą one gmin. Do samorządów trafi 488 mln zł na działania propagujące wymianę kopciuchów i termomodernizację domów.

Reklama

– Doceniamy kluczową rolę gmin w tym programie i z pełnym zaufaniem chcemy im powierzyć dodatkowe fundusze i nowe zadania. Podjęliśmy decyzję o dalszym finansowaniu gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych „Czystego Powietrza” na kolejny rok. To pomaga nam docierać z ofertą do Polek i Polaków potrzebujących dofinansowania do wymiany kopciuchów i termomodernizacji swoich domów – powiedziała Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

488 mln zł dla gmin

W ślad za deklaracją Doroty Zawadzkiej-Stępniak idą kwoty. Wsparcie NFOŚiGW zostanie przekazane na następujące cele:

  • 96 mln zł na dalsze funkcjonowanie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych
  • 25 mln zł dla najskuteczniejszych gmin zaangażowanych w „Czyste Powietrze”
  • 367 mln zł dla operatorów programu

„Czyste Powietrze” ma nowego lidera


Obecnie w program „Czyste Powietrze” zaangażowanych jest 2160 polskich gmin, co stanowi ok. 87 proc.

Dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu gminy otrzymują:

  • do 35 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu „Czystego Powietrza” przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu umowy,
  • 150 zł za każdy złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (wraz z wystawionym zaświadczeniem o dochodach),
  • 50 zł za każdy wniosek o podstawowy poziom dofinansowania,
  • 25 zł za informację dla wnioskodawcy o możliwości złożenia w banku wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału,
  • 150 zł ryczałtu za każdy przekazany do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) wniosek o płatność końcową.

Gminy w roli operatorów

W tym roku NFOŚiGW przedstawi gminom nowe możliwości współpracy. Będą one mogły pełnić rolę operatorów w programie „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że zadaniem samorządów będzie dotarcie do potencjalnych beneficjentek i beneficjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie uzyskać dofinansowania z programu. System zachęt będzie najkorzystniejszy dla tych gmin, które zaoferują swoim mieszkańcom kompleksowe wsparcie.

NFOŚiGW pracuje nad szczegółami nowego rozwiązania.

Ranking gmin programu Czyste Powietrze

NFOŚiGW przygotowuje również kolejny ranking najbardziej aktywnych gmin w „Czystym Powietrzu” – obejmuje on ok. 30 proc. gmin uczestniczących w tym programie. Pod uwagę będzie brana liczba wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych w danej gminie. Analizowane będą dane zebrane od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ranking zostanie opublikowany do końca czerwca br. na stronie programu czystepowietrze.gov.pl – najlepsze gminy dostaną dodatkowe finansowanie działań, na co NFOŚiGW przeznaczy do 25 mln zł.

Fabryka pelletu. Czytaj za darmo w internecie!

 źródło: NFOŚiGW

zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE