Kiedy jest wymagane pozwolenie zintegrowane dla biogazowni?

Pozwolenie zintegrowane

Czy jako właściciel biogazowni wiesz, że instalacja, w której przetwarzane jest 100 ton odpadów na dobę lub 10 ton UPPZ na dobę, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego (PZ)? Czym jest pozwolenie zintegrowane dla biogazowni?

Warsztaty biogazowe

Pozwolenie zintegrowane

Biogazownie rolnicze w Polsce w ostatnich latach poszerzają swój asortyment surowców. Zaledwie ułamek tych instalacji działa wyłączne w oparciu o biomasę. Jej definicja, wywodząca się z ustawy o odpadach, mocno ogranicza paletę możliwych do stosowania surowców.

Na przełomie kilku ostatnich lat, biogazownie poszukując surowca do produkcji, wyspecjalizowały się w przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ). Wiąże się to jednak z restrykcjami wynikającymi z przepisów prawa.

Co to znaczy w praktyce?

PZ jest najwyższym rangą pozwoleniem udzielanym na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i reguluje wszystkie kwestie ochrony środowiska na terenie zakładu. Jeżeli dotychczas twoja działalność regulowana była np. osobnym pozwoleniem na:

  • wytwarzanie odpadów,
  • przetwarzanie odpadów w biogazowni (proces odzysku R3),
  • emisję gazów i pyłów do powietrza, zostaną one zastąpione jednym PZ.

Do kogo wystąpić z wnioskiem i ile trwa procedura?

Dla większości biogazowni organem właściwym do wydania PZ będzie Starosta. Na wydanie nowego PZ organ ma aż 6 miesięcy. Jest to bardzo istotne szczególnie dla instalacji nowych, które powinny uzyskać pozwolenie przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji. Mając na uwadze czas opracowania wniosku (ok. 3 miesiące) oraz czas organu na wydanie pozwolenia, właściwie powinno się rozpocząć pracę nad dokumentacją minimum na 9 miesięcy przed planowanym uruchomieniem instalacji.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, należałoby przewidzieć dodatkowy zapas czasu, żeby mieć gwarancję uzyskania decyzji w terminie.

Konsekwencje braku pozwolenia

Branża producentów biogazu obecnie dość boleśnie odczuwa konsekwencje zaostrzonych przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Liczne kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, w toku zmian pozwoleń na przetwarzanie odpadów, uświadomiły wielu prowadzącym instalację, że warto stosować się do litery prawa. Brak uzyskania PZ skutkuje brakiem możliwości prowadzenia działalności i rodzi konsekwencje finansowo-karne. Jest to bardzo czytelne, jeśli mamy do czynienia z instalacjami nowymi.

Co w przypadku, gdy prowadzona działalność nagle urosła do skali wymagającej PZ?

Wówczas prowadzący instalację znajduje się trudnej sytuacji prawnej. Nie dość, że ma obowiązek niezwłocznego uzyskania PZ, to również grozi mu cofnięcie i ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia na przetwarzanie odpadów w biogazowni, co wynika z art. 195 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Dla wielu biogazowni może to być równoznaczne z zaprzestaniem działalności. Warto więc dokonać weryfikacji skali prowadzonej działalności w odpowiednim czasie. I wystąpić z wnioskiem o PZ, aby nie narażać się na wstrzymanie działalności.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

oprac. Monika Ostrowska / BioIndustry
zdjęcie: BioIndustry

This post is also available in: polski