Magazyn Biomasa Aktualności Powstanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Powstanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Projekt ustawy w sprawie ustanowienia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przygotowany przez Ministerstwo Energii został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Opozycja wnioskowała o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, ale podczas głosowania, które odbyło się 10 maja 2018 r. posłowie nie zgodzili się na to.

– Jednym z narzędzi walki ze smogiem będzie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Pamiętajmy, że przez wiele lat problem zanieczyszczenia powietrza nie był rozwiązywany – dziś podejmujemy w tej kwestii konkretne działania – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski prezentując w Sejmie rządowy projekt ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Posiedzenie odbyło się 9 kwietnia 2018 r.

Fundusz będzie finansował projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. W ten właśnie sposób rząd chce zachęcić obywateli, firmy i samorządy do wybierania niskoemisyjnych paliw, a tym samym doprowadzić do ograniczania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. Pieniądze mają trafiać w pierwszej kolejności do miast, gdzie problem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest największy.

Reklama

Jak wskazał minister Tchórzewski w mieście takim jak Warszawa 60 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z samochodów. Z kolei WHO szacuje, że w Polsce z powodu smogu dochodzi do aż 45 tys. zgonów rocznie.

– Wydatki samego NFZ na leczenie chorób układu oddechowego, nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej wynoszą rocznie ok. 3,5 mld zł – wyjaśnił Krzysztof Tchórzewski. – Dlatego naszym zadaniem jest stworzenie optymalnych instrumentów wsparcia mających na celu stymulowanie popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych. W mojej opinii takim narzędziem jest właśnie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu- dodał minister.

Kto może liczyć na wsparcie?

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinasowanie z FNT jest bardzo szeroki. Wspierani mogą być m. in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy.

Ze względów organizacyjnych oraz mając na uwadze doświadczenie w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dysponentem FNT będzie z kolei Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni obsługę bankowa FNT.

Opłata emisyjna

Ustawa przewiduje opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek paliwa takich, jak benzyna silnikowa i olej napędowy. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą dochód NFOŚiGW (85%) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15%).

Obowiązek uiszczenia opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach i importerach paliw silnikowych, dlatego nie powinno to skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla kierowców. Warto podkreślić, że w Polsce opłata emisyjna będzie pobierana od konsumowanego paliwa, nie zaś od emisyjności pojazdu. Nie będzie zatem dyskryminować gorzej uposażonych obywateli, którzy zazwyczaj posiadają starsze pojazdy nie spełniające najwyższych norm emisji.

Opłaty od emisji – pobierane w różnej formie, wprowadziło 18 państw Unii Europejskiej, w tym: Austria, Łotwa oraz Słowenia. Przykłady Holandii, Norwegii czy Francji wskazują, że zastosowanie opodatkowania opartego na emisyjności pojazdów pozwala ograniczyć skalę zanieczyszczeń z sektora transportu.

Teraz projektem zajmie się Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, która będzie miała trzy tygodnie na przedstawienie sprawozdania w tej sprawie.

Źródło: Ministerstwo Energii

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE