Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnaście umów o unijne dofinansowanie tego typu działań. A to jeszcze nie koniec, bo kolejnych jedenaście projektów czeka na przyznane dotacje. Rozdysponowanych zostanie w sumie aż 160 milionów złotych.

Reklama

W ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, wyłonionych zostało 26 przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 160 milionów złotych. Do tej pory, tj. do 9 marca br., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł piętnaście umów (trzynaście z działania 1.5 i dwie z poddziałania 1.6.2). Ich łączny koszt całkowity to blisko 240 milionów złotych, przy czym prawie połowę tych kosztów (powyżej 116 milionów złotych) wyłoży Unia Europejska z Funduszu Spójności.

Beneficjenci działania 1.5 przygotowali projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu dla następujących województw:

dolnośląskiego (Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. dla Wrocławia),

kujawsko-pomorskiego (OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. dla Grudziądza),

lubuskiego (Veolia Energia Poznań S.A. dla Świebodzina),

opolskiego (Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. dla Opola),

podkarpackiego (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli dla Stalowej Woli i Niska, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. dla Krosna),

podlaskiego (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. dla Suwałk oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Białegostoku),

pomorskiego (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni dla Gdyni i Wejherowa),

warmińsko-mazurskiego (Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Elbląga) oraz wielkopolskiego (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dla Gorzowa Wielkopolskiego, Veolia Energia Poznań S.A. dla Trzcianki, a ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dla Konina).

Efektem wszystkich trzynastu przedsięwzięć będzie 29,5 kilometra wybudowanych oraz 40,5 kilometra zmodernizowanych sieci ciepłowniczych. Największy pod tym względem projekt będzie realizował OPEC-SYSTEM, ponieważ wybuduje 17 kilometrów sieci w Grudziądzu.

Na zawarcie w najbliższym czasie umów z unijnego działania 1.5 czeka jeszcze dziesięciu beneficjentów, którzy będą realizowali swoje projekty w województwach:

dolnośląskim (Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. dla Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walecznych 59 oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach na budowę sieci osiedlowej),

lubelskim (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. dla Lublina),

małopolskim (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. zmodernizuje sieć ciepłowniczą MPEC Nowy Targ, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przebuduje odcinek magistrali ciepłowniczej),

mazowieckim (Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z. o.o. dla miasta Świerże Górne),

opolskim (Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Kędzierzyna-Koźla),

świętokrzyskim (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. dla Połańca)

oraz warmińsko-mazurskim (Biogal Sp. z o.o. dla miejscowości Boleszyn i Mroczno,

a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie dla tego miasta).

Z kolei w ramach poddziałania 1.6.2 podpisano dwie umowy ze spółką Fortum Power and Heat Polska. Jedna z nich dotyczy budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie), a druga tego samego działania w Płocku (województwo mazowieckie). W tym przypadku przewiduje się wybudowanie 12,8 kilometra sieci ciepłowniczych. NFOŚiGW planuje ponadto podpisanie jeszcze jednej, ostatniej umowy – ze spółką Bio Term, która będzie odpowiadała za budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji zakończył się 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 124 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja. W maju 2018 r. planowany jest kolejny nabór.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczanych na ochronę środowiska. Efektem doświadczenia w tej dziedzinie jest powierzenie NFOŚiGW roli Instytucji Wdrażającej dla dwóch priorytetów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I oś priorytetową Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Narodowy Fundusz realizuje na podstawie porozumienia z Ministerstwem Energii, a II oś Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – we współpracy z Ministerstwem Środowiska, które też nadzoruje działalność NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE