W strzelińskim ratuszu zawiązano Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Tworzą go gminy: Strzelin, Przeworno, Kondratowice, Domaniów i Wiązów wraz z lokalnymi przedsiębiorcami. Koordynatorem klastra będzie spółka Strzelin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

Reklama

Klaster energii ma poprawić stan środowiska na obszarze wymienionych gmin oraz ich bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto Klaster ma prowadzić działalność edukacyjną. Docelowo również ma wzmocnić lokalną gospodarkę.

Klaster energii nie wyklucza biogazowni

Jak mówi burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk oprócz budowy farm fotowoltaicznych brane jest pod uwagę budowa biogazowi. Na terenie gmin które zawiązały  klaster jest sporo firm zajmujących się przetwórstwem, dlatego budowa biogazowni jest jak najbardziej realna – mówi burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk.

W najbliższym czasie klaster energii ma przygotować strategię działania.

Cele klastra mają być osiągane przez:

– stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie, jak również o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra,
– budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń,
– promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków,
– prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym z celami Klastra,
– działalność wydawniczą, w tym publikowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych i technologicznych w zakresie innowacyjnej energetyki oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Fotowoltaika  najbliższa

Koordynatorem klastra jest spółka  z udziałem  miasta Strzelin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Strzelin PS) oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Działalność spółki skoncentrowana jest na wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizowane przez spółkę projekty to:

– elektrownia fotowoltaiczna o całkowitej mocy zainstalowanej 5 MW. Zostanie ona posadowiona na nieużywanym gruncie. Inwestycja dostarczy energię 9 233 gospodarstw domowych rocznie. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 377 983 drzew rocznie.

– instalacje dachowe. Polski Solar S.A., ocenił przydatność gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem możliwości instalacji dachowych systemów fotowoltaicznych. Wskazał 12 obiektów użyteczności publicznej, na których można zainstalować dachowe systemy fotowoltaiczne.
Instalacje które zostaną na nich zainstalowane dadzą moc 337 kW, pozwolą na roczne oszczędności energii rzędu 346 MWh.

Na zdjęciu sygnatariusze porozumienia.

Źródło://gminadomaniow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc, Gmina Strzelin

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE