Polska w pierwszej piątce krajów z największym potencjałem do produkcji biometanu

BIOMETAN

Konsorcjum Gaz dla Klimatu (Gas for Climate) opublikowało w lipcu zaktualizowane informacje na temat potencjału produkcji biometanu dla państw członkowskich UE, oceniając wykonalność celu REPowerEU założonego na 35 mld m3 do 2030 r. i przedstawiając prognozy do 2050 r. Polska znalazła się w pierwszej piątce.

Potencjał produkcji biometanu

Konsorcjum Gas for Climate (GfC) opublikowało zaktualizowane informacje na temat potencjału produkcji biometanu w państwach członkowskich UE, opierając się na zrewidowanych celach UE w zakresie przyspieszenia produkcji biometanu i postępu technologicznego.

Badanie pokazuje, że w krajach Unii Europejskiej dostępna jest wystarczająca ilość zrównoważonych surowców, aby osiągnąć cel REPowerEU 2030, który zakłada 35 mld m3. Według szacunków GfC realna dostępność w 2030 r. to 41 mld m3 biometanu, podczas gdy w 2050 r. to już 151 mld m3.  Zgodnie z danymi z 2020 r. obecne zużycie gazu ziemnego w UE wynosi 400 mld m3 (z czego 155 mld m importowano z Rosji).

Biometan a europejskie bezpieczeństwo energetyczne

W związku z tym biometan może odgrywać ważną rolę w realizacji celu UE w zakresie redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. Ponadto biometan może zwiększyć europejskie bezpieczeństwo energetyczne poprzez zmniejszenie zależności od rosyjskiego gazu ziemnego i złagodzić część kosztów energii dla gospodarstw domowych i firm. Aby to osiągnąć, konieczne jest znaczne zwiększenie skali produkcji, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, ponieważ obecnie w UE wytwarza się 3 mld m3 biometanu i 15 mld m3 biogazu.

Wcześniejsze szacunki grupy Gas for Climate zakładające 35 mld m3 w 2030 r. i 95 mld m3 do 2050 r., w ostatniej publikacji zostały zrewidowane. Zaktualizowano potencjał zrównoważonej produkcji, czemu posłużyła ujednolicona metodologia przeznaczona do identyfikacji krótko i długoterminowego potencjału produkcji biometanu w UE, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w oparciu o zrównoważone surowce.


Czytaj też: Powstała Polska Organizacja Biometanu (POB)


Potencjały

W analizie Gas for Climate dotyczącej kwestii ilości zrównoważonych surowców do produkcji  założonych poziomów biometanu (do 41 mld m3 w 2030 r. i 151 mld m3 w 2050 r.) w UE, na pierwszym miejscu znalazły się Niemcy, za nimi Francja, Włochy i Hiszpania. Pierwszą piątkę zamyka Polska.

Potencjał biometanu w 2030 r. wg technologii i kraju, źródło: EBA

 

Cele krajowe

Jest to pierwsza analiza konkretnych potencjałów biometanu w poszczególnych krajach, w której zastosowano ujednoliconą metodologię na poziomie europejskim. W związku z tym, w następstwie odnowienia ambicji UE w zakresie biometanu, cel unijny musi zostać aktywnie przełożony przez państwa członkowskie na cele krajowe dotyczące planów na rzecz klimatu i energii. Ponadto w celu zwiększenia skali zrównoważonego krajowego przemysłu biometanowego muszą zostać uruchomione odpowiednie środki (np. wydawanie pozwoleń, finansowanie, certyfikacja itp.)

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: EBA

This post is also available in: polski

ael