Komisja Europejska opublikowała raport, w którym opisuje postępy krajów członkowskich w zakresie zwiększania poziomu recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia ich składowania. Polska znalazła się wśród 18 państw, które mogą mieć problem z osiągnięciem założonych celów.

Odpady komunalne pod lupą KE

Odpady komunalne to jeden z najtrudniejszych do zagospodarowania strumieni odpadów. Przeciętny Europejczyk produkuje ich ok 530 kg rocznie. W Unii Europejskiej recyklingowi lub kompostowaniu poddaje się w tej chwili około 50 proc. odpadów komunalnych, a 23 proc. z nich trafia na składowiska. Zgodnie z unijną dyrektywą kraje członkowskie powinny prowadzić działania w kierunku zwiększenia poziomu recyklingu.

Reklama

Z raportu Komisji Europejskiej pt: „Waste Early Warning Report” wynika, że aż 18 państw członkowskich może mieć problemy z osiągnięciem wymaganych wskaźników na rok 2025. Jednym z nich jest Polska, która może nie zrealizować obu unijnych wskaźników dotyczących recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych, a także celu na 2035 rok w kwestii składowania odpadów.

W tej samej sytuacji znalazły się Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Węgry, Litwa, Malta, Rumunia i Słowacja.


Biogaz produkowany z odpadów komunalnych. Problem czy potencjał?


Jak zwiększyć poziom recyklingu?

Powodem, dla którego KE wymienia w swoim raporcie Polskę jest m.in fakt, że wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych w naszym kraju w 2020 r. wyniósł 38,7 proc., podczas gdy w 2025 r. powinien przekroczyć 55 proc. Najbardziej niepokojącym strumieniem odpadów opakowaniowych w Polsce są tworzywa sztuczne, z których recyklingowi poddano Polsce w 2019 r. tylko 31,7 proc., a cel na 2025 r. wynosi 50 proc. Wynika stąd, że Polska musi znacznie zintensyfikować działania i zwiększyć wysiłki, by spełnić założony przez UE plan.

Co możemy zrobić w tej sytuacji? KE publikuje szereg zaleceń, wśród których znalazło się m.in. zwiększenie skuteczności systemów selektywnej zbiórki opakowań. Pomocnym rozwiązaniem sugerowanym w raporcie jest wprowadzenie obowiązkowego zwrotu kaucji za opakowania po napojach. Poza tym KE proponuje promowanie systemów wielokrotnego użytku wśród lokalnych rozlewni oraz wdrożenie działania Pay-as-youthrow („Płać w miarę wyrzucania”) dla gospodarstw domowych, a także  rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania pochodzące z gospodarstw domowych.

Kto zrealizuje cele?

Obok krajów mających problemy z realizacją założeń, KE w raporcie wymienia te, dla których cele na 2025 r. wydają się być możliwe do osiągnięcia. Według Komisji to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia i Słowenia.

Z kolei Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Portugalia, Hiszpania i Szwecja powinny zwiększyć swoje wysiłki, jeśli chcą zrealizować plany dotyczące odpadów komunalnych.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Samorząd PAP; imch.pl; portalochronysrodowiska.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE