Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – projekt jest!

Ministerstwo Energii przedłożyło do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r. przez formularz na stronie Ministerstwa lub pisząc na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl.

PEP2040, przedstawiona podczas konferencji prasowej (na zdjęciu), jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego.

Stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także inne dokumenty:

  • Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do 2040 r. (szersze analizy zostaną przedstawione w późniejszym terminie, co jest związane z pracami nad „Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”);
  • PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach – ten materiał dostarcza dodatkowej wiedzy, która wskaże dlaczego przyjęto określone rozwiązania;
  • Wyciąg z PEP2040 – ułatwi odbiorcom zapoznanie się z kluczowymi kwestami opisanymi w dokumencie zasadniczym PEP2040;

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ma być przeprowadzona po konsultacjach PEP2040.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r. przez formularz. Uwagi przekaż też na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl, ale wykorzystaj  załączony szablon MS Word (w przypadku niewykorzystania szablonu uwagi będą odsyłane nadawcy z prośbą o wprowadzenie ich do załączonego szablonu MS Word – jest to bardzo ważne z punktu widzenia osób analizujących uwagi).

Pobierz “PEP2040_projekt_v12_2018-11-23-1.docx” PEP2040_projekt_v12_2018-11-23-1.docx – Pobrano 69 razy – 699 KB

Źródło: Ministerstwo Energii

 

This post is also available in: polski