Ze Sławomirem Karczewskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Działdowo, rozmawia Beata Klimczak.

Reklama

Panie Prezesie, widzieliśmy się w Działdowie w maju 2019, zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy z firmą wykonawczą, której powierzył pan modernizację ciepłowni. Wstawienie kotła opalanego biomasą o mocy 5,1 MW wraz z ekonomizerem suchym wymagało przebudowy zakładu. Z dumą mówił pan wtedy o wyborze biomasy.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji dokonano wielu analiz i wariantów technologii produkcji ciepła. Najbardziej optymalnym wówczas rozwiązaniem okazał się wariant oparty na paliwie z biomasy tj. zrębce leśnej. Zarówno budowa kotła biomasowego, jak i przebudowa sieci i węzłów były realizowane równolegle. Inwestycja biomasowa została zakończona w czerwcu 2021 roku, a inwestycja sieciowa we wrześniu tego samego roku.


Zarejestruj się na Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Skąd pochodzi biomasa, którą spalacie w zakładzie? Jak udało się przetrwać czas kryzysu na tym rynku?

Biomasa, która trafia do Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Działdowo jest pozyskiwana z lasów w obrębie naszego regionu. Mamy jednego dostawcę. W skali sezonu grzewczego zużywamy ok. 33 000 metrów przestrzennych zrębki.

Wiele zagrożeń związanych z niestabilną sytuacją na rynku paliwowym nie zakłóciło funkcjonowania naszej spółki. Sytuacja ta przełożyła się na wzrost cen za biomasę (prawie 350%), zmuszeni zostaliśmy do renegocjacji umowy.

Mimo ogólnie trudnej sytuacji na rynku paliw, przejście na inny rodzaj paliwa umożliwił nam dywersyfikację i mieliśmy do dyspozycji ich dwa rodzaje. Nie musieliśmy w sposób drastyczny ograniczyć zużycia biomasy. Obecnie produkcja ciepła w naszej spółce pochodzi w 70% z biomasy, a w 30% z miału węglowego. Myślę, że było to dobre rozwiązanie.

Jakie korzyści wynikające z modernizacji wymieniłby pan jako najważniejsze dla zakładu i dla mieszkańców Działdowa, którzy są odbiorcami waszego ciepła?

Jak wspomniałem wcześniej korzyść to dywersyfikacja paliw, ochrona środowiska poprzez m.in. zmniejszenie ilości pyłów, a dla Działdowa – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców.

To tylko fragment artykułu. Całym przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE