W polskich ogrodach uprawiane są dwa introdukowane gatunki paulowni: cesarska, nazywana również paulownią  puszystą (Paulownia tomentosa) oraz paulownia Fortunea (Paulownia fortunei). W 2015 r. wprowadzono do uprawy nowe, szybko rosnące drzewo, o handlowej nazwie Oxytree. Jak wszystko co nowe, uprawa tej rośliny w Polsce spotyka się również z kontrowersyjnymi opiniami, czasami sprzecznymi ze sobą.

Reklama
Tekst: Marek Liszewski, Przemysław Bąbelewski / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zdjęcia: Marek Liszewski

W związku z tym dwa lata temu zostało założone ścisłe doświadczenie polowe w układzie losowanych podbloków z  dwoma czynnikami zmiennymi: nawadnianiem i agrotkaniną. Doświadczenie założono na glebie piaszczystej klasy V.

Sadzonki Oxytree zostały posadzone w maju 2016 r., w tzw. cynek, w rozstawie rzędów – 4 m i w odległości 4 m pomiędzy roślinami. Liczba roślin na poletku wynosiła 5 szt., co po przeliczeniu daje obsadę 625 roślin na 1 ha. W  maju 2017 r. przycięto główne pędy na wysokości 5 cm nad ziemią.

 

W pierwszym roku badań, przed założeniem doświadczenia, pobrano próby glebowe w celu ustalenia zasobności  gleby w składniki pokarmowe.

W wyniku przeprowadzonych analiz chemicznych ustalono, że odczyn gleby był obojętny w warstwie ornej (0–30  cm). Zawartość makroskładników na tej głębokości była średnia (K), bardzo wysoka (P) lub niska (Mg). Ilość N min, po przeliczeniu, wyniosła 46,3 kg/ha. W głębszej warstwie odczyn gleby był lekko kwaśny, zaś zawartości  pierwiastków były już niskie (K) lub bardzo niskie (Mg). Zasobność głębszych warstw gleby w fosfor była bardzo  wysoka. Zawartość N min wyniosła 20,7 kg/ha.

W drugim roku doświadczenia utrzymała się b. niska zawartość magnezu i potasu w głębszej warstwie gleby (30–60  cm). Ponadto zawartość azotu mineralnego w glebie była wysoka (150–160 N – NH4 + N – NO3 mg/kg s.m.).  Odczyn gleby był zgodny z wymaganiami paulowni (pH 5,5–8,7).

Zabiegi uprawowe

Przedplonem dla Oxytree był ziemniak. W doświadczeniu nawożenie mineralne obejmowało przedsiewne zastosowanie potasu oraz fosforu. W pierwszym roku badań azot aplikowano przedsiewnie w postaci 46 proc.  mocznika w dawce 40 kg/ha oraz pogłównie, w odstępach miesięcznych w dawkach 20 kg/ha, w formie saletry  amonowej, wzbogaconej w magnez.

W drugim roku wegetacji kontynuowano, po ruszeniu wegetacji, dokarmianie roślin azotem. Podczas wegetacji  usuwano systematycznie pędy boczne.

Przez miesiąc od posadzenia wszystkie rośliny były podlewane niezależnie od czynnika badawczego. W kolejnych  miesiącach, aż do zakończenia wegetacji, na obiektach z nawadnianiem zasilano poletka wodą w ilości 2500 dm3/h  za pomocą linii kroplującej, bez kompensacji.

Pogoda a Oxytree

Sezon 2016 okazał się bardzo nietypowy pod względem przebiegu pogody, w porównaniu z innymi latami. Podczas  wegetacji Oxytree zanotowano zarówno okresy bardzo deficytowe (maj, sierpień), jeśli chodzi o opady, jak i  obfitujące w ich ilość (lipiec, październik).

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE