Plan Marshalla dla sektora mleczarskiego Ukrainy

Plan Marshalla dla Ukrainy

Wiodące stowarzyszenia rolnicze, ukraińscy i niemieccy rolnicy i eksperci branżowi. Wszyscy zebrali się w Hanowerze na okrągłym stole Plan Marshalla dla sektora rolnego Ukrainy. Zorganizowały go Ukraińska Rada Rolnicza, Stowarzyszenie Producentów Mleka i Fundacja Charytatywna SAVEUA. Odbył się w ramach wiodącej wystawy hodowlanej EuroTier 2022.

Po zwycięstwie Ukrainy priorytetowe inwestycje powinny być skierowane do sektora rolnego. Andriy Dykun, szef Ukraińskiej Rady ds. Rolnictwa i założyciel Fundacji Charytatywnej SaveUA, powiedział:

– W porównaniu z krajami UE, gdzie rolnictwo stanowi średnio 1% PKB, rolnictwo Ukrainy przed wojną stanowiło ponad 17% PKB i przynosiło krajowi ponad 40% wpływów dewizowych. W czasie wojny potencjał eksportowy nie pracuje na pełnych obrotach. Musimy zacząć wytwarzać więcej produktów z wartością dodaną i skupić się na rozwoju przetwórstwa. To już jest pewne porozumienie między środowiskiem rolniczym a ukraińskim rządem. Przekonaliśmy władze, że rolnictwo jest jednym z priorytetów, ponieważ jest w stanie wesprzeć gospodarkę kraju i zapewnić miejsca pracy – powiedział Andriy Dykun.

Biorąc pod uwagę obecne straty i perspektywy sektora rolnego, inwestycje na odbudowę sięgną dziesiątek miliardów dolarów.

– Łączne straty sektora rolnego wynoszą prawie 40 miliardów dolarów, z czego straty bezpośrednie – 6,6 miliarda dolarów. To 2,8 miliarda dolarów na maszyny rolnicze. Ponad 1,5 miliarda dolarów na zakłady produkcyjne. Ponad 1,5 miliarda dolarów na kompleksy hodowlane. Na wieloletnie nasadzenia – prawie 4,4 mld dolarów. W takiej sytuacji żyjemy teraz. Dodatkowo sektor rolniczy ma ponad 35 mld dolarów strat pośrednich. Chodzi o utracony zysk: rolnicy nie zbierali plonów i nie siali, stracili przychody ze sprzedaży produktów – powiedziała Hanna Lavreniuk, dyrektor generalna Stowarzyszenia Producentów Mleka (AMP).

Plan Marshalla dla Ukrainy? Etapami

Stowarzyszenia rolnicze są przekonane, że ukraiński sektor rolniczy powinien być odbudowywany etapami. Ukraińska Rada Rolnicza i Stowarzyszenie Producentów Mleka przedstawiły swoją wizję Planu Marshalla dla Ukrainy. A dokładnie dla odbudowy przemysłu mleczarskiego na Ukrainie. Został podzielony na trzy etapy.

PIERWSZY ETAP ma być realizowany w aktywnej fazie wojny. Wymaga to pilnego wsparcia ukraińskich producentów. W szczególności wsparcie materialne przedsiębiorstw z terenów okupowanych, które w wyniku działań wojennych straciły inwentarz żywy. Należy ich wesprzeć w zakupie zwierząt hodowlanych oraz udzielić pomocy na naprawę uszkodzonych obiektów i zniszczonego sprzętu. Niezwykle ważne jest zaopatrzenie przedsiębiorstw rolniczych w agregaty zapewniające nieprzerwaną pracę, leki weterynaryjne, szczepionki, premiksy, dodatki paszowe, środki higieny dla zwierząt itp.

DRUGA FAZA Planu Marshalla dla Ukrainy obejmuje projekty wsparcia technicznego: odbudowę gospodarstw rolnych, rozminowywanie gruntów rolnych, zakup żywca hodowlanego oraz obsługę przedsiębiorstw rolniczych.

TRZECIA FAZA będzie bezpośrednio kształtować przemysł mleczarski Ukrainy. Wielkie wysiłki i inwestycje zostaną skierowane na rozwój przetwórstwa, spółdzielczości oraz budowę rolniczych instytucji badawczych i edukacyjnych.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


– Mamy już nową strategię na przyszłe inwestycje. Wspólnie z międzynarodowymi partnerami musimy tworzyć i rozwijać spółdzielcze zakłady przetwórstwa mleka, spółdzielcze ubojnie. Budować centra genetyczne, placówki edukacyjne i badawcze, tworzyć fabryki sprzętu do nawadniania. Kształcić specjalistów i zachęcać młodzież do pracy w rolnictwie. W tym celu konieczne jest utworzenie i budowanie Ukraińskiego Uniwersytetu Rolniczego – Andrij Dykun podkreślił, że mimo wojny Ukraina pozostaje atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. – Rząd ma już ponad 250 wniosków od potencjalnych inwestorów, większość z nich chce inwestować w rolniczy sektor Ukrainy.

Sprawdź:

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski