PE proponuje szybsze ograniczenie emisji i darmowych uprawnień w ramach systemu ETS

Fit for 55

Parlament Europejski, podejmując aktywne działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, przedstawił swoje stanowisko dotyczące trzech projektów pakietu Fit for 55. Zaproponowane rozwiązania mają na celu szybsze ograniczenie emisji i sukcesywne wycofywanie się z darmowych uprawnień w ramach systemu handlu emisjami ETS. Stanowisko PE to podstawa do negocjacji z państwami członkowskimi.

Pakiet Fit for 55

Głównym założeniem pakietu Fit for 55 jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990. Zaproponowane przez Parlament Europejski rozwiązania zbliżają Europę do tego celu. Ponadto, przegłosowane zmiany przyczynią się do uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych jeszcze przed 2030 r.

Reforma system handlu uprawnieniami do emisji ETS

PE wskazuje na konieczność dalszej redukcji emisji w sektorze przemysłu i inwestowania w technologie niskoemisyjne. Do tego niezbędna jest reforma system handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Europarlamentarzyści zaproponowali szereg rozwiązań, wśród których znalazło się m.in. stopniowe wycofywanie się  z darmowych uprawnień do emisji CO2. Zmianę, która dotyczyć ma niektórych gałęzi przemysłu planuje się wprowadzić do końca 2032 r. Inną koncepcją jest używanie przychodów z systemu ETS wyłącznie do celów związanych z polityką klimatyczną. System ETS poszerzono by o transport morski. Od 2027 r. objąłby cały transport morski do, z i wewnątrz Wspólnoty, z możliwymi odstępstwami dla krajów spoza UE.

Parlament Europejski optuje także za stworzeniem nowego systemu handlu emisjami, który od 2024 r. obejmowałby paliwa przeznaczone dla komercyjnego transportu drogowego oraz budynków. Do 2029 r. wyłączono by z niego  transport prywatny i budynki mieszkalne.


Czytaj też: Platforma handlu zieloną energią już działa


Mechanizm CBAM

Jak podaje EuroPAP News, sektory, które utracą prawo do darmowych uprawnień byłyby – według PE – objęte mechanizmem CBAM. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie „uciekaniu emisji”, czyli przenoszeniu produkcji do krajów o mniej ambitnej polityce klimatycznej i sprowadzaniu tych produktów do UE. Wśród branż, które miałyby być objęte mechanizmem CBAM, oprócz przemysłu metalurgicznego, rafineryjnego, cementowni, producentów nawozów sztucznych i podstawowych produktów chemii organicznej, znajdą się również producenci tworzyw sztucznych, cały sektor chemii organicznej, wodoru i amoniaku. Parlament Europejski zakłada wdrożenie całego systemu CBAM  do 2032 r.

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Wśród zaproponowanych zmian znalazło się też powołanie Społecznego Funduszu Klimatycznego. Fundusz miałby pomóc w rozwiązaniu problemów ubóstwa energetycznego i wykluczenia komunikacyjnego, wynikającego z wysokich kosztów transformacji energetycznej. W ramach Funduszu prowadzone były działania takie jak redukcja podatków i opłat, mająca obniżyć cenę ogrzewania i transportu drogowego, czy renowacja budynków, rozwijanie energetyki odnawialnej, promowanie transportu zbiorowego.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: EuroPAP News

This post is also available in: polski

ael