Nowe wyzwania na rynku pracy, związane m.in. z pojawieniem się w branży energetycznej luki pokoleniowej, wymagają działań w kierunku pozyskiwania nowych, młodych pracowników. Od jesieni 2017 r. w Grupie Enea trwały prace nad projektem współpracy spółek ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania Grupy. Pierwszą z serii umów partnerskich podpisano w Połańcu.

Reklama

Program Grupy Enea zakłada objęcie patronatem 14 szkół branżowych i techników, które wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia uczniów w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie w spółkach Grupy Enea. W ten sposób realizuje ona wyzwania stawiane pracodawcom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Premiera RP.

– Objęcie patronatem szkół branżowych i technicznych na terenie działania Grupy Enea jest jednym z elementów budowania nowoczesnego, opartego na współpracy z ekspertami oraz nowymi technologiami, szkolnictwa branżowego i technicznego. Wierzymy, że inwestycja w człowieka jest równie ważna, jak inwestycja w nowe technologie. Chcemy wspierać podnoszenie kwalifikacji nie tylko obecnych pracowników, ale i tych potencjalnych, czyli uczniów szkół branżowych – zaznaczyła Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.

 

Inauguracja w Połańcu

Inauguracja programu odbyła się 17 maja w Połańcu. Enea oraz Enea Połaniec podpisały umowę patronacką z Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

– Szkoła ta ma znakomite tradycje i kształci naprawdę wspaniałych fachowców, którzy nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale mają głód wynalazczości. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy, że w naszym przedsiębiorstwie pracuje niewielu absolwentów szkoły, która powstała, aby kształcić kadrę dla tej elektrowni. Dziś energetyka zmienia się, jak również i technologie z nią związane. Mam nadzieję, że dzięki tej umowie będziemy mogli wesprzeć kształcenie młodych, którzy kiedyś staną się wspaniałymi fachowcami w przemyśle energetycznym i zasilą kadry naszej elektrowni – podkreślał Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

Zespół Szkół w Połańcu to placówka znana przede wszystkim z licznych osiągnięć uczniów w dziedzinie wynalazczości. Działa tam technikum elektroniczne, energetyczne, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum elektryczne, liceum ogólnokształcące oraz trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

– Dzięki umowie patronackiej nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki w elektrowni, korzystać z laboratoriów i urządzeń, dzięki czemu pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Co ważne, będziemy mogli modyfikować nasz program nauczania pod konkretne potrzeby elektrowni – dodał Stanisław Rogala, dyrektor Zespołu Szkół.

 

Co w ramach współpracy?

W ramach współpracy placówka otrzyma wsparcie rzeczowe poprzez doposażanie pracowni. Enea, jako patron placówki, będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: szkolenia dla uczniów i nauczycieli, konkursy, warsztaty i wycieczki edukacyjne. Uruchomiony zostanie również program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów-fachowców.

Kolejne uroczystości podpisania umów odbędą się w czerwcu oraz we wrześniu i będą realizowane przez spółki: Enea Operator, Enea Serwis, Enea Oświetlenie i Enea Pomiary.

Źródło: Grupa Enea
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE