O tym, jakie jest dzisiaj powietrze w kotlinach górskich, jakie surowce można wykorzystać energetycznie, a także czy warto wymieniać dotąd używane piece węglowe na inne kotły rozmawiano w czasie IV Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne Źródła Energii techniki, technologie, innowacje”.

Reklama

Konferencja odbyła się w Krynicy Zdroju. Uczestniczyli w niej goście z Indii, Turcji, Ukrainy oraz Słowacji. Oprócz naukowców, samorządowców i przedstawicieli polskiego rządu byli też przedsiębiorcy zajmujący się Odnawialnymi Źródłami Energii.

Jakie jest powietrze widać

Zdaniem Tomasza Zubilewicza, moderatora paneli odbywających się w trakcie konferencji, stan powietrza w kotlinach górskich najłatwiej, wręcz gołym okiem można ocenić zimą. Widać wówczas, jak wielkie masy zabarwionego na żółto powietrza zalegają nad miejscowościami. By uzdrowiska na tym nie cierpiały muszą zmienić się przepisy. Że prace nad tym trwają zapewniała Małgorzata Więcek z Ministerstwa Środowiska.

Piec tylko nowoczesny

Jedną z metod poprawy jakości powietrza jest wymiana źródeł ciepła i rodzaju opału. Nowoczesne niskoemisyjne kotły prezentował Stanisław Ociepa. A o toryfikacji i termicznie przetworzonej biomasie, która może być opałem mówiła Anna Rozkosz z firmy DAG DPS. O doświadczeniach wielkich elektrowni ze spalaniem biomasy opowiadał Stanisław Nowak, z Elektrowni Połaniec. I jak się okazało, mimo że spalanie odbywało się w specjalnie dedykowanym kotle fluidalnym nie było to wcale bezproblemowe.

Kto jednak kiedykolwiek palił w piecu wie, że nawet używając tradycyjnego węgla zdarza się mieć problemy. Wszystkiego trzeba się uczyć. A temu ma służyć między innymi konferencje takie jak ta w Krynicy Zdroju.

Głównym jej organizatorem była Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wspierało ją Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

W tym roku konferencja odbywała się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Środowiska oraz Energetyki.

W konferencji łącznie wzięło udział 107 uczestników. Z czego w części naukowej zgłoszono 42 referaty afiliowane przez 23 ośrodki naukowe z kraju oraz z zagranicy.

fot. źródło http://www.renewenergy.pl/

Moderatorem paneli  był Tomasz Zubilewicz

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE