Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie otwarto Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii. Będą w nim prowadzone kursy, szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, a także członków klastrów energetycznych, instalatorów i monterów urządzeń OZE.

Reklama

Inwestycja powstała dzięki współfinansowaniu projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą obecnie dwa moduły mikrokogeneracyjne. W pierwszym z nich wykorzystywana jest technologia ogniwa paliwowego, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem atmosferycznym. Podstawowym elementem drugiego układu jest silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, w którym następuje przetworzenie ciepła powstającego ze spalania gazu ziemnego na energię elektryczną.

Oba moduły charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją gazów spalinowych do atmosfery.

Dzięki sponsorom, tj. spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie oraz Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej, laboratorium wyposażono również w piec z innowacyjnym systemem spalania biomasy, który umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ocenę oddziaływania procesu spalania na środowisko.

Wsparcie finansowe pozwoliło także na zaprojektowanie i zbudowanie instalacji badawczo-dydaktycznej do wytwarzania biopaliw zaawansowanych trzeciej generacji. Stanowisko umożliwia produkcję biomasy mikroglonów, której składniki, głównie oleje gromadzone w komórkach alg, są prekursorami biopaliw.

Laboratorium umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie na podstawie międzynarodowych standardów jakości kształcenia, a także zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania urządzeń i instalacji, przede wszystkim studentom kierunku odnawialne źródła energii. Oferta edukacyjna ma charakter otwarty i będzie obejmowała szeroki zasięg terytorialny (województwo zachodniopomorskie oraz województwa ościenne), ze szczególnym uwzględnieniem szkół objętych patronatem ZUT.

W ramach Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii prowadzone będą kursy, szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, a także członków klastrów energetycznych, instalatorów i monterów urządzeń OZE.

W uroczystości otwarcia laboratorium udział wzięli Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Prorektorzy prof. dr hab. inż. Stefan Domek i dr hab. inż. Arkadiusz Terman, Dziekani Wydziałów ZUT w Szczecinie, Pan Andrzej Grzana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Dyrektor PGE GiEK SA, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Pan Jacek Śniegowski oraz Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Pan Julian Sierpiński.

Źródło: tekst i zdjęcia http://www.agro.zut.edu.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE