Oto miasta z szansą na 10 mln zł. Na PSZOK-i!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje kolejne środki na gospodarkę odpadami, w tym na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Koło, Otwock, Sulnówek i Kamień Pomorski znalazły się na listach rankingowych VII konkursu wniosków dla unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i mają szansę na dotacje o łącznej wartości 10 mln zł.

Nabór wniosków trwał od 29 marca do 28 maja 2019 r. Do dofinansowania zakwalifikowały się inwestycje czterech miast. Samorządy mogły wystąpić o dofinansowanie w dwóch kategoriach.

W pierwszej – dotyczącej wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługujących powyżej 20 tys. mieszkańców – najwyżej oceniono projekt miasta Koło (woj. wielkopolskie), który zakłada budowę PSZOK-u od podstaw. Całość inwestycji oszacowano na ok. 2 mln zł, z czego ponad 1,34 mln zł stanowić będzie dotacja z Funduszu Spójności. Szansę na unijne wsparcie ma też projekt z Otwocka (woj. mazowieckie), którego całkowity koszt to ponad 4,8 mln zł, z dotacją prawie 660 tys. zł.

W drugiej kategorii konkursowej – obejmującej inne elementy gospodarki odpadami niż wyłącznie budowa nowych PSZOK-ów – na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazło się przedsięwzięcie Sulnówka (woj. kujawsko-pomorskie), którego łączny koszt oszacowano na kwotę prawie 12 mln zł przy wsparciu ponad 6,65 mln zł. Do dofinansowania zakwalifikowano również projekt z Kamienia Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie), który wyda na swoje przedsięwzięcie prawie 36 mln zł, przy dofinansowaniu ok. 1,35 mln zł.

W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna II stopnia wyłonionych w konkursie projektów. Efektem dofinansowanych przedsięwzięć będzie wybudowanie lub kompleksowa modernizacja trzech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz budowa Parku Recyklingu z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów (Kamień Pomorski). Źródłem unijnych dotacji, które przyzna NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski