Termin na sporządzenie operatu przeciwpożarowego wydłużono o pół roku. Czasu na przygotowanie tego dokumentu jest więcej, wciąż są problemy. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów nie zostały jeszcze opublikowane.

Z niecierpliwością na te wytyczne czekają osoby opracowujące operaty przeciwpożarowe. Bo dopiero te wymagania będą jasną wskazówką, jakie dane o obiekcie muszą zostać zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Niektóre z komend PSP opracowały i udostępniły na swoich stronach informacje dotyczące zakresu operatu, który ich zdaniem jest właściwy. Zastrzegają jednak, że są to wskazania merytoryczne, które mogą nie być uwzględniane po wejściu właściwych uregulowań.

Reklama

Operaty przeciwpożarowe

Przypominamy, że w 2018 roku wszedł w życie tzw. pakiet odpadowy wprowadzający szereg zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Jedną z istotnych modyfikacji jest konieczność załączenia przez przedsiębiorców do wniosku o zezwolenie na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów nowego dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy. Pierwotnie termin składania wniosków mijał z dniem 4 września 2019 r. Jednak Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła kolejne modyfikacje. Aktualnie termin złożenia wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia w celu dostosowania go do aktualnych przepisów mija 5 marca 2020 r.


Sprawdź koniecznie: Pożary instalacji fotowoltaicznych


Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska informował, że brak rozporządzenia nie stanowi przeszkody do sporządzania operatów przeciwpożarowych. Stwierdzał, że wykładnią do opracowania takiego dokumentu są obowiązujące od poprzedniego roku przepisy ustawy o odpadach dotyczące zezwolenia. Jest w nich mowa, że instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów mają być projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia powinny zapewniać:

  • zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
  • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE