Podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski uczestniczył m. in. w panelu dyskusyjnym „Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej”.  Oto najciekawsze kwestie, które poruszył.

Reklama

O wprowadzeniu rynku mocy:

Rynek mocy daje nam pewną stabilność funkcjonowania w energetyce, możliwość zawierania umów oraz relacji biznesowych, które pozwolą wyrównywać zaległości związane z energetyką odnawialną. Myślę, że dzięki rynkowi mocy te drzwi się otworzą . Bardzo istotna była pozytywna decyzja Komisji Europejskiej. KE potwierdziła, że przygotowany przez nas mechanizm rynku mocy spełnia surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej. Pozwoli on na stabilne funkcjonowanie istniejących źródeł wytwórczych oraz na ich modernizację, budowę nowych elektrowni oraz rozwój usług rynkowych, takich jak magazyny energii oraz redukcja zapotrzebowania odbiorców (DSR).

O zrównoważonym rozwoju:

Polska opowiada się za zrównoważonym rozwojem technologii wytwarzania energii w oparciu o pewne, stabilne i dostępne źródła energii oraz surowce energetyczne.  Takim źródłem może być energia jądrowa, która wpłynie na znaczące obniżenie poziomu emisji z sektora energii.

Krzysztof Tchórzewski uczestniczył również w dyskusji p.t. „Regiony górnictwa węgla kamiennego w okresie przekształceń: Śląsk – wizja i projekty”.

O Platformie Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej:

Platforma objęła pilotażem 3 rejony w Europie, w tym Śląsk. Ta platforma jest istotnym projektem dla Polski ze względu na przyszłość Śląska, będącego jednym z kluczowych regionów węglowych Europy. Ministerstwo Energii zgłosiło inicjatywy o bardzo szerokim spektrum, dotyczące restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo – rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń. Projekty będą mogły być realizowane przez samorządy, spółki, instytuty badawcze i uczelnie.

zdjęcie: BMG

za: www.gov.pl/energia

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE