Już od 4 września rozpocznie się ogólnopolska, ujednolicona kampania edukacyjna Czyste Powietrze prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce. Wsparciem w zarządzaniu programem będzie standaryzowany system IT dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – interaktywny Portal Beneficjenta. Trwają jego testy. Uroczysta inauguracja Programu przez Premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na 7 września.

Reklama

Celem Programu priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych nowo budowanych.

Termomodernizacja o podwyższonych standardach

Program zakłada kompleksowe podejście do inwestycji, promując głęboką termomodernizację o podwyższonych standardach, co w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w budynkach mieszkalnych. W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

  • węzły cieplne,
  • kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa),
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły gazowe kondensacyjne
  • i pompy ciepła.

Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Budowa w nowym standardzie

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

  • węzłów cieplnych,
  • kotłów na paliwo stałe,
  • systemów ogrzewania elektrycznego,
  • kotłów gazowych kondensacyjnych
  • czy pompy ciepła.

7 czerwca 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, w obecności Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i kilku ministrów, podpisał z prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu BOŚ S.A. porozumienie w sprawie realizacji programu. Zostanie on uroczyście zainaugurowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego 7 września 2018 r.

Wyprzedzająco w stosunku do działań inwestycyjnych będą realizowane, z inicjatywy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne, podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony i jakości powietrza oraz warsztaty szkoleniowe z pisania wniosków.

Już od 4 września rozpocznie się ogólnopolska, ujednolicona kampania edukacyjna prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce. Wsparciem w zarządzaniu programem będzie standaryzowany system IT dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – interaktywny Portal Beneficjenta. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu będą mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Na zdjęciu: Henryk Kowalczyk, minister środowiska i Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP.
Zdjęcie: KPRM
Źródło: NFOŚiGW, Program „Czyste Powietrze”
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE