Ustawa o OZE wprowadzające nowe przepisy dotyczące m.in. systemu zielonych certyfikatów wchodzi w życie 4 maja. Urząd Regulacji Energetyki wprowadził obowiązek składania nowych oświadczeń w postępowaniach o wydawanie świadectw pochodzenia.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, opublikowana 20 lutego 2015 r., wprowadziła zmiany w przepisach Prawa energetycznego dotyczących postępowań o wydanie świadectw pochodzenia. Stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, należy dołączyć stosowne oświadczenie, podlegające rygorowi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy – Kodeks karny.

Reklama

Przepis przejściowy regulujący zasady prowadzenia postępowań o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (odwołujący się do art. 9e1Prawa energetycznego), wchodzi w życie 4 maja 2015 r. W związku z tym, od tego dnia znajduje zastosowanie obowiązek przedkładania oświadczeń, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej, w odniesieniu do pozostających w tej dacie w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia.

Niezbędne jest zatem stosowne uzupełnienie wszystkich wniosków o wydanie świadectw pochodzenia rozpatrywanych w tej dacie, do których nie dołączono oświadczenia o treści określonej w art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne.

Powyższy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych eksploatujących źródła energii wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego i spadku rzek, składających wnioski o wydanie świadectw pochodzenia.

Więcej szczegółów dotyczących obowiązkowego złożenia oświadczenia, a także wzór takiego oświadczenia zostały zamieszczone poniżej.

Pobierz “Informacja_w_sprawie_zmiany_przepisow_dotyczacych_postepowan_o_wydanie_swiadectw_pochodzenia.pdf”

Informacja_w_sprawie_zmiany_przepisow_dotyczacych_postepowan_o_wydanie_swiadectw_pochodzenia.pdf – Pobrano 385 razy – 400,84 KB

Pobierz “Oswiadczenie.docx”

Oswiadczenie.docx – Pobrano 406 razy – 26,76 KB

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE