W piątek z funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych odwołano Konrada Tomaszewskiego. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, powołał na to stanowisko Andrzeja Koniecznego, który do tej pory  pełnił funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie.

Reklama

Andrzej Konieczny jest absolwentem leśnictwa na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W pracy doktorskiej zajmował się zagospodarowaniem obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Swoją karierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, od połowy lat 90. pracował na różnych stanowiskach i w różnych nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadleśnictwie Pomorze.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden z jej inspektorów.

W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Odbył też staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec.

Od listopada 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Andrzej Konieczny na stanowisku dyrektora generalnego LP zastąpił Konrada Tomaszewskiego, który pełnił tę funkcję od 17 listopada 2015 r.

Źródło: Lasy Państwowe

Zdjęcie: Ministerstwo Środowiska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE